Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Cezročné obdobie

Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet.

Cezročné obdobie je pre nás dobrou príležitosťou nájsť si denne chvíľu ticha a nechať si svoje srdce

dotknúť Ježišovým slovom, aby nám evanjelium prinášalo nový život, aby aj v nás

dobrom premohlo zlo a nás zmenilo.

Kiež slová v nasledujúcom čítaní sa dotknú vášho  srdca, sprostredkujú vám dar a ducha Božieho slova

a pomôžu vám žiť z tajomstva Ježišovho života.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 245
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predhovor.............................................................................3
1. HĽA, PRICHÁDZAM, PANE...............................................5
2. ZJEDNOCUJE NÁS JEŽIŠOV DUCH LÁSKY...................10
3. ČAS A PRAVÉ HODNOTY ŽIVOTA..................................15
4. SME KRISTOVO TAJOMNÉ TELO..................................20
5. SILA BOŽIEHO SLOVA....................................................24
6. NAJVÄČŠIA JE LÁSKA....................................................29
7. PÁN UZDRAVUJE SKĽÚČENÝCH SRDCOM.................34
8. UZDRAVIŤ DUŠU I TELO................................................39
9. AKO SME UVERILI A AKO VERÍME..............................44
10. ŽIŤ MÚDROSŤOU KRISTOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.....49
11. ŽIŤ CELÚ PRAVDU O SEBE.............................................54
12. MÚDRO ROZLIŠOVAŤ.....................................................59
13. JEŽIŠ JE VÍŤAZSTVOM NÁŠHO ŽIVOTA......................64
14. JE PRE NÁS SAMOZREJMÉ SVÄTIŤ NEDEĽU?...........69
15. MANŽELSTVO JE ŠKOLOU LÁSKY.................................74
16. ŽIŤ PLNÝM ŽIVOTOM......................................................78
17. BYŤ STÁLE PLNÍ DÔVERY..............................................83
18. KVITNÚŤ TAM, KDE NÁS BOH ZASIAL........................88
19. VYNIKAŤ V DIELE LÁSKY...............................................92
20. POČÚVAŤ, HOVORIŤ A VERIŤ SRDCOM.......................97
21. ZAČAL ICH POSIELAŤ PO DVOCH………………………….102
22. AKÉ MIESTO MÁ JEŽIŠ V MOJOM ŽIVOTE? ..............107
23. SME POVOLANÍ ŽIŤ V LÁSKE, A NIE V SEBECTVE….112
24. Z ČOHO ŽIJEME?……………………………………………………117
25. VÝZVA DO NÁŠHO ŽIVOTA…………………………………….121
26. ŽIŤ MÚDRO A ROZUMNE………………………………………126
27. DÔLEŽITOSŤ NAŠICH ROZHODNUTÍ…………………….131
28. PRIJAŤ A USKUTOČŇOVAŤ BOŽIE SLOVO.................136
29. NEDAŤ SI UKRADNÚŤ NÁDEJ……………………………….141
30. VYZNÁVAŤ KRISTA SLOVOM AJ SKUTKOM……………146
31. DOSAHOVAŤ PRVENSTVO A VÍŤAZSTVO LÁSKE.....150
32. POSVÄŤ NÁS PRAVDOU…………………………………………155
33. NIE DOBRO JE PROBLÉM, ALE HRIECH....................160
34. PRAVDA O MANŽELSTVE, RODINE, SRDCI A MODLITBE…165
35. OTÁZKA MANŽELSTVA A RODINY DNES……………….170
36. MÚDROSŤ SRDCA………………………………………………….175
37. ČO JE NAŠOU MISIJNOU ÚLOHOU?………………………180
38. CHCEME PREVZIAŤ MISIONÁRSKU ZODPOVEDNOSŤ?….185
39. MODLITBA, VIERA, LÁSKA…………………………………….189
40. SME STVORENÍ Z LÁSKY A PRE LÁSKU………………….194
41. ROZHODUJE TO, AKÍ SME VO SVOJOM VNÚTRI……199
42. ŽIME AKO TÍ, ČO PATRIA PÁNOVI.............................204
43. PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE .........................................208
44. ŽIVOTOM VYZNÁVAŤ BOHA.........................................212
45. EUCHARISTIA, PRAMEŇ LÁSKY, NÁDEJE, ŠŤASTIA….217
46. SVIATOK NAŠEJ VIERY A NAŠEJ CIRKVI………………222
47. SME MILOVANÍ BOHOM...............................................227
48. SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH................................231
49. VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH……………………236
50. VŠETKO VEĽKÉ A KRÁSNE SI ŽIADA NÁMAHU…….239


Slovo má moc dotknúť sa každého srdca

Cezročné obdobie

zľava
10 %
  • Bežná cena: 5.00€
  • Naša cena: 4.50€

zľava
10 %
Katolícke kostoly na historických pohľadniciach
Zapálený zberateľ a milovník umenia i histórie Tibor Verzál sa podujal prezentovať vo výpravnej publ..
30.00€ 27.00€

zľava
10 %
Boh v mojom živote IV
Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie. Slovo – Božie sl..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Boh v mojom živote III
Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie. Slovo – Božie sl..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 7 / Žalm 119
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 7. zväzok dlhodobého projektu ..
22.00€ 19.80€