Viera a život  / Manželstvo, rodina, láska

Teoologické meditácie

Duchovné úvahy pátra Jozefa Šuppu, ktoré publikoval v časopise Viera a život, prinášajú do nášho prostredia obnovenú teológiu manželstva a rodiny. Sviatosť manželstva – to nie je iba samotný sobáš, ale každodenný život v nežnosti a vo vernosti lásky, v zdraví a v chorobe, v šťastí a v nešťastí, v radosti a v bolesti. Je to osobitná cesta nasledovania Krista. Nech tieto duchovné úvahy pomôžu mnohým k obnove rodiny ako domácej cirkvi, ktorá napomáha obnovu farnosti a celej Cirkvi. Bez života viery a jej odovzdávania v rodine sa farnosť rozpadá na malú skupinu verných a na veľké množstvo tých, čo sú síce pokrstení, ale žijú tak, akoby ani Boha nebolo.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 103
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Predhovor 3
1. ŽIVOT JE DANÝ VZŤAHMI 5
2. IBA BOH – LÁSKA ZACHRAŇUJE SVET 15
3. KRÍZA MUŽA A PROBLÉM ŽENY DNES 22
4. MAJTE V ÚCTE MANŽELSTVO A RODINU 29
5. AKTUÁLNE VÝZVY SÚČASNEJ RODINY 38
6. VRÁTIŤ SA K ZÁKLADNEJ PRAVDE O RODINE 47
7. LÁSKA, KTORÁ NIE JE ĽAHOSTAJNÁ 54
8. LÁSKA JE VIAC AKO TOLERANCIA 61
9. NA LÁSKE TREBA PRACOVAŤ 69
10. BYŤ SVEDKOM MILOSRDNEJ LÁSKY 78
11. MILOSRDNÁ BOŽIA LÁSKA 87
12. BEZ LÁSKY BY SOM BOL NIČÍM. 95

Viera a život

Manželstvo, rodina, láska

zľava
44 %
  • Bežná cena: 2.70€
  • Naša cena: 1.50€

zľava
10 %
Múdrosť života vyjadrená príbehom
Básnik Milan Rúfus sa vyslovil, že rozprávka je nevlastná sestra pravdy. Táto knižka nám ponúka ži..
2.50€ 2.25€

zľava
10 %
Vďačnosť a nádej / 75 rokov života a služby Misijných sestier Ducha Svätého    na Slovensku
Sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sa chcú na stránkach tejto kroniky podeliť o ..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia
Cesta duchovných cvičení pátra Jozefa Lackoviča-Webera je symbolicky zviazaná s rokom 1951, keď boli..
7.50€ 6.75€