Zasvätený život v modlitbe

Pápež František nás vyzýva, aby sme Rok zasväteného života prežívali najmä s vďačnou spomienkou na dary, ktoré sme dostali prostredníctvom svätosti zakladateľov a zakladateliek a vernosti mnohých zasvätených osôb ich charizme. 

Kiež svojou trochou k tomu prispeje aj táto knižka modlitieb s prednáškou na Deň zasväteného života.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 67
Formát 11 x 16 cm
Väzba viaz.
Dátum vydania 2015
Predhovor........................................................................5
LITÁNIE K PANNE MÁRII, MATKE ZASVÄTENÝCH..7
SPOLOČNÁ MODLITBA ZA NOVÉ POVOLANIA.........10
LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU MENU JEŽIŠ.............15
MODLITBA KRÍŽOVEJ CESTY......................................19
MODLITBY......................................................................27
1. PROSBA K DUCHU SVÄTÉMU.............................27
2. MODLITBA ZA ZASVÄTENÝ ŽIVOT....................28
3. MODLITBA V ROKU ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA .28
4. MODLITBA K PANNE MÁRII...............................28
5. MODLITBA ZA LÁSKU K SLUŽBE.......................29
6. MODLITBA NA PRÍHOVOR BOŽÍCH SLUŽOBNÍKOV TOMÁŠA A FRANTIŠKA MUNKOVCOV.........30
7. MODLITBA ZASVÄTENÝCH.................................30
8. MODLITBA ZA POVOLANIA DO REHOĽ. INŠT. ..31
9. MODLITBA NA PRÍHOVOR BLAHOSLAVENEJ
SESTRY ZDENKY..................................................32
10. MODLITBA ZA ZASVÄTENÉ OSOBY.................32
11. MODL. PRIATEĽOV REHOĽ. SPOLOČNOSTI.......32
12. MODLITBA DÔVERY ..........................................33
13. MODLITBA SVÄTEJ TERÉZIE Z LISIEUX........34
14. MODLITBA ODOVZDANOSTI ...........................35
15. MODL. ZASVÄTENIA SA KRIST. KRÁĽOVI .....35
16. VIANOČNÁ MODLITBA .....................................37
17. MODLITBA NA ZAČIATKU NOVÉHO ROKA ....38
18. MODLITBA K NAJSV. SRDCU JEŽIŠOVMU .....39
19. MODLITBA V POSLEDNÝ DEŇ V ROKU ..........40
20. MODLITBA ZA ZOSNULÝCH ............................43
NENECHAŤ SI UKRADNÚŤ KRÁSU A ZMYSEL ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA...........................................................45
Úvod...........................................................................45
I. ČO JE ZASVÄTENÝ ŽIVOT?..................................47
II. ČO CHCÚ ĽUDIA VIDIEŤ NA REHOĽNÍKOCH?..52
III. OHROZENIA REHOĽNÉHO ŽIVOTA................55
1. Strata živého Boha.............................................55
2. Nedostatok lásky...............................................56
3. Chýbajúce evanjeliové zmýšľanie a duch.........56
4. Strata vlastnej rehoľnej identity.......................57
5. Nesloboda voči vlastnému ja............................57
6. Nemať čas pre seba a pre stálu formáciu..........60
7. Nezvládnutie krízy v rehoľnom živote..............60
Záver...........................................................................63

Zasvätený život v modlitbe

zľava
50 %
  • Bežná cena: 2.00€
  • Naša cena: 1.00€

zľava
82 %
Ruah - Pneuma - Duch
"Ruah je vietor, ktorý sa stáva obrazom Božieho pôsobenia. Je zdrojom neviditeľnej sily, ktorá oživu..
3.30€ 0.60€

zľava
10 %
Krížová cesta sv. Jozefa / Zamyslenia s modlitbou
Dotlač prvého vydania. Každodenný život nás neraz stavia do situácií, ktoré sa pre nás stávajú k..
2.50€ 2.25€