Komentáre k Starému zákonu 3 / Exodus

Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

3. zväzok dlhodobého projektu

Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa tvorí národ Izrael, ktorému Boh zjaví svoje meno, tu sa odohrá zásadná udalosť, v ktorej sa PÁN prejaví ako vysloboditeľ a ochranca svojho ľudu, a tu Izrael dostáva zákonodarstvo, ktoré konštituuje jeho náboženský život. Vyslobodenie z Egypta sa stáva základom pre vierovyznanie novoutvoreného národa a je len prirodzené, že prorok Ezechiel prezentuje túto udalosť ako konštitučnú pre vzťah PÁNA a Izraela, ako keby celé predošlé dejiny boli len poznámkou pod čiarou. Napokon, práve na podklade zmluvy uzavretej na Sinaji vyhlasuje prorok Jeremiáš, že PÁN uzatvorí s národom novú zmluvu, ktorá sa v kresťanskej tradícii stotožňuje so zmluvou Nového zákona.

Držitelia ISIC preukazu, pozor! Tento titul môžete získať iba za 19,60 €.

V objednávke je potrebné uviesť školu, ktorú navštevujete ako denný študent a číslo Vášho ISIC preukazu. 

 

 Kniha
Vydanie prvé
Dátum vydania 2013
Počet strán 950
Formát 16,5 x 23,5 cm
Väzba viaz. s prebalom
Predhovor 13
Skratky biblických kníh 15
Skratky a značky 16
Mená spomínaných cirkevných otcov a ich spisov 20
Zoznam tradičnej rabínskej literatúry a židovských učencov 26
Traktáty z Talmudu (zahrnuté v zozname vyššie) 30
Bibliografia k rabínskym komentárom ku Knihe Exodus 31
Použitá literatúra 32
Zaradenie Knihy Exodus v rozprávaní Gn – Joz 45
Kompozícia Knihy Exodus – celkový nadhľad 47
I. • Ex 1,1–15,21: PÁN vyslobodzuje Izraela pre bohoslužbu na Božom vrchu 51
Kompozícia 51
Štruktúra 51
Opis 53
Ex 1,1–2,10: Dlhodobá poroba Izraelitov v Egypte 55
Preklad hebrejského textu 55
Preklad gréckeho textu 55
Textové poznámky 57
Komentár 59
Kompozícia 75
Ženy v príbehu 80
Mojžiš a legenda o Sargonovi 85
Aplikácia 86
Ex 2,11–4,18: PÁNOV plán záchrany a povolanie vodcu 90
Preklad hebrejského textu 90
Preklad gréckeho textu 90
Textové poznámky 95
Komentár 98
Kompozícia 124
Aplikácia 142
Exkurz: K etymológii Božieho mena JHWH 148
Ex 4,19–7,7: Prvá etapa realizácie – Mojžiš a Áron v Egypte 150
Preklad hebrejského textu 150
Preklad gréckeho textu 150
Textové poznámky 156
Komentár 159
Kompozícia 179
Aplikácia 203
Exkurz: Neoblomnosť faraóna 207
Exkurz: Obriezka 209
Ex 7,8–11,10: Mocné činy – sprievodné javy vyslobodenia 210
Preklad hebrejského textu 210
Preklad gréckeho textu 210
Textové poznámky 222
Komentár 226
Kompozícia 253
Deväť rán v literárnom podaní (7,14–10,29) 255
Predohra k deviatim ranám 256
Problematika literárnych prameňov v RER 257
Úmysel dvoch skupín RER 259
Základná literárna štruktúra rán 262
Aplikácia 283
Exkurz: Historickosť prírodných úkazov verzus teológia egyptských rán 287
Ex 12,1–13,16: Veľká noc vyslobodenia 292
Preklad hebrejského textu 292
Preklad gréckeho textu 292
Textové poznámky 298
Komentár 301
Kompozícia 326
Aplikácia 339
Exkurz: Pôvod a charakter sviatkov Paschy a nekvasených chlebov 343
Ex 13,17–14,31: PÁNOVO víťazstvo pri prechode morom 344
Preklad hebrejského textu 345
Preklad gréckeho textu 345
Textové poznámky 349
Komentár 351
Jedna udalosť z viacerých prameňov 367
Niekoľko indícií pre dva pramene 367
Tematické rozdielnosti dvoch prameňov 369
Rozdelenie prameňov v kapitole 14 370
Zvýraznenie jednoty naratívneho celku 372
Dráma s troma scénami 374
Aplikácia 377
Ex 15,1-21: Pieseň zachránených 379
Preklad hebrejského textu 379
Preklad gréckeho textu 379
Textové poznámky 381
Komentár 383
Kompozícia 395
Aplikácia 398
Exkurz: Historickosť exodu z Egypta 400
Exkurz: Lingvistické črty Piesne mora a rôznosť jej datovania 404
Exkurz: Trasy putovania cez púšť 404


II.• Ex 15,22–18,27: Na ceste k Božiemu vrchu 406
Kompozícia 406
Štruktúra 409
Ex 15,22–17,7: Triptych – Horké vody, Manna a prepelice, Voda zo skaly 410
Ex 15,22-27: Horké vody 411
Preklad hebrejského textu 411
Preklad gréckeho textu 411
Textové poznámky 412
Komentár 412
Kompozícia 416
Ex 16,1-36: Manna a prepelice 419
Preklad hebrejského textu 419
Preklad gréckeho textu 419
Textové poznámky 422
Komentár 424
Kompozícia 439
Ex 17,1-7: Voda zo skaly 443
Preklad hebrejského textu 443
Preklad gréckeho textu 443
Textové poznámky 444
Komentár 444
Kompozícia 449
Aplikácia 451
Ex 17,8–18,27: Bitka s Amalekitmi, Jetrova návšteva
a Mojžišovo ustanovenie sudcov 456
A. Ex 17,8-16: Bitka s Amalekitmi 456
Preklad hebrejského textu 456
Preklad gréckeho textu 456
Textové poznámky 457
Komentár 457
Kompozícia 462
B. Ex 18,1-27: Jetrova návšteva a Mojžišovo ustanovenie sudcov 465
Preklad hebrejského textu 465
Preklad gréckeho textu 465
Textové poznámky 467
Komentár 468
Kompozícia 477
Aplikácia 480

III. • Ex 19,1–24,18: Prikázania na Sinaji pre správnu bohoslužbu 484
Ex 19,1-25: Príchod k vrchu Sinaj 484
Preklad hebrejského textu 484
Preklad gréckeho textu 484
Textové poznámky 486
Komentár 488
Kompozícia 500
Redakčné vrstvy 501
Význam redakčných vrstiev 502
Aplikácia 504
Ex 20,1-21: Dekalóg 508
Preklad hebrejského textu 508
Preklad gréckeho textu 508
Textové poznámky 509
Komentár 511
Kompozícia 532
Vývoj Dekalógu 538
Význam redakčných dodatkov 539
Dekalógy v tradíciách cirkví 541
Aplikácia 544
Ex 20,22–23,33: Kniha zmluvy 548
Štruktúra 548
A. Ex 20,22-26: Kultové nariadenia 551
Preklad hebrejského textu 551
Preklad gréckeho textu 551
Textové poznámky 551
Komentár 552
Kompozícia 556
B. Ex 21,1–22,16: Kódex zmluvy 557
Preklad hebrejského textu 557
Preklad gréckeho textu 557
Textové poznámky 562
Komentár 564
Kompozícia 587
Zákonodarný systém v starovekom Izraeli 588
Súdne inštancie 589
Zbierky zákonov na SBV 590
C. Ex 22,17–23,19: Nariadenia a povzbudenia 593
Preklad hebrejského textu 593
Preklad gréckeho textu 593
Textové poznámky 596
Komentár 597
Kompozícia 608
Kalendár sviatkov 610
D. Ex 23,20-33: Deuteronomistický dodatok 612
Preklad hebrejského textu 612
Preklad gréckeho textu 612
Textové poznámky 613
Komentár 614
Kompozícia 617
Aplikácia 618

Ex 24,1-18: Uzatvorenie zmluvy 625
Preklad hebrejského textu 625
Preklad gréckeho textu 625
Textové poznámky 626
Komentár 627
Kompozícia 634
Rozprávanie v kontexte kap. 19–34 635
Zmluva a zmluvný rituál 637
Aplikácia 639

Ex 25–40: Bohoslužobné ustanovenia 641
IV.• Ex 25,1–31,18: Inštrukcie pre správnu bohoslužbu PÁNOVI 645
Štruktúra 646
1. Ex 25,1–27,19: Návod na konštrukciu 647
Preklad hebrejského textu 647
Preklad gréckeho textu 647
Textové poznámky 655
Komentár 659
Kompozícia 710
2. Ex 27,20–29,46: Návod na prevádzku 721
Preklad hebrejského textu 721
Preklad gréckeho textu 721
Textové poznámky 730
Komentár 733
Kompozícia 767
3. Ex 30,1-38: Návod na údržbu 772
Preklad hebrejského textu 772
Preklad gréckeho textu 772
Textové poznámky 775
Komentár 776
Kompozícia 789
4. Ex 31,1-18: Návod na realizáciu 795
Preklad hebrejského textu 795
Preklad gréckeho textu 795
Textové poznámky 796
Komentár 797
Kompozícia 804
Aplikácia 805
Exkurz: Svätostánok v interpretácii cirkevných otcov 814
Exkurz: Sedemramenný svietnik v patristickej exegéze 816

V. • Ex 32,1–34,35: Modloslužba, jej dôsledky a obnovenie zmluvy 818
Preklad hebrejského textu 818
Preklad gréckeho textu 818
Textové poznámky 827
Komentár 831
Kompozícia 869
Aplikácia 876

VI. • Ex 35,1–40,38: Realizácia správnej bohoslužby vrcholí
prítomnosťou PÁNA 880
Štruktúra 880
Textové poznámky 881
Ex 35,1–38,31: Prikázania o sobote a stavba svätostánku a príslušenstva 882
Preklad hebrejského textu 882
Preklad gréckeho textu 882
Textové poznámky 895
Komentár 900
Kompozícia 914
Ex 39,1-31: Výroba oblečenia kňazov 919
Preklad hebrejského textu 919
Preklad gréckeho textu 919
Textové poznámky 922
Komentár 923
Kompozícia 925
Ex 39,32-43: Mojžišova inventúra 927
Preklad hebrejského textu 927
Textové poznámky 928
Komentár 928
Kompozícia 930
Ex 40,1-38: Kompletizácia svätostánku a PÁNOVA sláva vo svätostánku 932
Preklad hebrejského textu 932
Preklad gréckeho textu 932
Textové poznámky 935
Komentár 935
Kompozícia 939
Aplikácia 941

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Komentáre k Starému zákonu 3

Exodus

  • Bežná cena: 28.00€
  • Naša cena: 22.40€
Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 2. zväzok dlhodobého projektu ..
16.00€ 12.80€

Prvý odborný komentár k Svätému písmu v slovenčine   1. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 20.00€

1. zväzok Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.  S veľku rados..
25.00€ 20.00€

Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Tretí..
4.85€ 0.50€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.