Viera a život 6/2022 - elektronická  verzia

Téma: Rodiny v turbulenciách dobyČasopis
Počet strán 100
Formát pdf
Téma: Rodiny v turbulenciách doby
Predhovor: Hovorme v rodine o viere – R. Mésároš 1
Manželská spiritualita a skúsenosť milosti – L. Csontos 3
Rozhovor s detskou psychiatričkou, matkou ôsmich synov
MUDr. Annou Kováčovou-Habovštiakovou – A. Eliášová 13
Radostné poslanie starej mamy – Z. Bošácka 18

Profily
Kardinál Jozef Tomko: život prežitý na križovatkách dejín – P. Cabadaj 20
Kňaz s láskou k jazykovede – Ján Damborský – Ľ. Košík 24

Duchovný život
Teologická meditácia: Previatiho Mudrci a tajomstvo svetla – B. Dado 26
Duchovné zamyslenie: Od počiatku to tak nebolo – M. Vivoda 29
4 tipy na dobré knihy – A. Eliášová 33

Štúdie a dimenzie
Tragédia vojny v listoch Pierra Teilharda de Chardin (Na margo českého vydania
korešpondencie jezuitského mystika, učenca a náboženského mysliteľa) – P. Ambros 36
Príbeh Troch mudrcov z Východu a antické umenie – Ľ. Rojka 46
Traja svätí králi v Kolíne nad Rýnom – Ľ. Rojka 58
Kostoly Zjavenia Pána v Rokytove a v Kline nad Bodrogom – M. Dudáš 65
Viera a život – obzretie sa za „misiou“ jezuitského periodika v slovenskom
mienkotvornom priestore – R. Mésároš 70
Nad spirituálnou poéziou Gabriely Spustovej Izakovičovej – Michal Krauter 75

Všimli sme si
Blahoslavený Karol Habsburský – inšpiráciou aj sto rokov po smrti? – S. Žlnay 83
Obraz maľovaný slzou (svedectvo) – A. Eliášová 85
Rozpadnuté rodiny – Z. Hanusová (prevzaté) 87
Marta – moja mama – J. Mikloško 90
Kiežby to u nás vyzeralo ako v Rumunsku – M. Augustovič (prevzaté) 92

Recenzie
M. Hudaček (ed.): 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku – V. Dufka 94
S. Haladová, S. Labjak: Vyprosený a vymodlený. Listy politického
väzňa Juraja Hurného z jáchymovského pekla manželke Eliške – Ľ. Košík 95
E. Hurná, J. Hurný ml: Partizánska vražda v Rajeckej doline – Ľ. Košík 96
J. Z. Charouz: Zůstává mi však milost Boží. Život a internace biskupa – vyznavače
Josefa Karla Matochy – Ľ. Košík 97


Výber myšlienok: Zostane iba láska (úryvky
z knihy Chiary Amirante – zakladateľky komunity Nové horizonty) 12, 23, 25, 45, 74, 99

Obrazová príloha
Traja králi vo výtvarnom umení a v architektúre 49

Viera a život 6

2022 - elektronická verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 3.00€