Viera a život 5 / 2022 - elektronická verzia


Časopis
Počet strán 100
Formát pdf
Predhovor: Otvorené dvere Cirkvi – R. Mésároš 1
Synergoi – nezastupiteľná úloha žien v Cirkvi – M. Moravčíková 3
Najviac ma zasiahla púšť, viac než všetky sväté miesta: Rozhovor s biblistkou,
vysokoškolskou pedagogičkou, františkánskou terciárkou ThDr. Mgr. Luciou
Hidvéghyovou PhD., vedúcou Katedry biblických a historických vied
na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity – A. Eliášová 13
Ako pomôže nanovo objavená synodalita ženám? – T. Lenczová 22

Profily
Osobnosť v zápase o identitu Slovenska – páter Ján Hutyra – L. Csontos 25
Reminiscencia na zabudnutého básnika Jána L. Doránskeho – P. Cabadaj 29

Duchovný život
Teologická meditácia nad Masacciovým obrazom – B. Dado 34
Duchovné zamyslenie: Žena ako ikona Panny Márie – M. Vivoda 38
4 tipy na dobré knihy – R. Mésároš 43

Štúdie a dimenzie
Osobnostný profil sv. Tomáša Akvinského v historickom kontexte doby – Ľ. Hromják 45
Pápež František a nekresťanské náboženstvá – J. Tirpák 56
Historické postavenie žien v spoločensko-literárnom kontexte – M. Šuťaková 61
Poézia Gabriely Spustovej Izakovičovej v kontexte súčasnej slovenskej
literatúry – M. Krauter 69

Všimli sme si
Čo zažil Gorbačov pred hrobkou svätého Františka v Assisi – B. Petrík (prevzaté) 80
O umení stíšiť sa (Naša rovnováha sa skrýva v ušiach) – A. D’Avenia (prevzaté) 81
Komunikovať dobro je misia – A. Gisotti (prevzaté) 85
Smútok a schizofrénia v Benátkach – M. Zajac (prevzaté) 88

Recenzie
M. Lichner: Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom
kontexte – L. Csontos 91
S. Wyszyński: Zápisky z väzenia – Ľ. Košík 92
I. Hečková: Jedna svieca stačí – Ľ. Košík 94

Výber myšlienok: Ženy v Novom zákone
(z knihy Mary Ann Getty-Sullivanovej) 12, 24, 33, 60, 95

Obrazová príloha
Masaccio: Fresky, ktoré dodnes „vyučujú“ 49Viera a život 5

2022 - elektronická verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 3.00€