Viera a život 4 / 2022 - elektronická verzia

Téma: Mediálna(ne)kultúra a verejná mienkaČasopis
Počet strán 100
Formát pdf súbor
Téma: Mediálna(ne)kultúra a verejná mienka
Predhovor: Cirkev je „novinárka“ – R. Mésároš 1
V mediálnom „supermarkete“ – A. Eliášová 3
Rozhovor s televíznym spravodajcom RTVS v Berlíne a viceprezidentom
Asociácie európskych novinárov Tiborom Macákom – A. Eliášová 15
Hrdinstvá a príbehy statočnosti zozbierané študentmi – v médiách – F. Neupauer 24
Skúšky, v ktorých sme dozrievali vo viere. Radostné svedectvo
z neradostných čias – M. I. Danieliszová 28

Profily
Najkrajšie roky prežil v Terchovej (Rozprávanie o pátrovi
Jozefovi Šabovi SVD) – P. Cabadaj 31
Kňaz Augustín Karmaš: život ako úctyhodné svedectvo – Ľ. Košík 36

Duchovný život
Teologická meditácia: Emotívne svedectvo Rogiera van der Weydena
o ukrižovaní – B. Dado 39
Duchovné zamyslenie: Mediálne bubliny a duch bludu – M. Vivoda 43
4 tipy na dobré knihy – A. Eliášová 46

Štúdie a dimenzie
Dokážeme nájsť cesty k „novému normálu“? – M. Katuninec 53
Slovenský ústav v Clevelande a zveľaďovanie národného dedičstva
(K 70. výročiu vzniku) – P. Cabadaj 60
Biografické súvislosti Milana Rúfusa a Viliama Turčányho – M. Šuťaková 67

Všimli sme si
Odvážny Talian a ostrý kritik agresívneho sekularizmu – E. Potocký (prevzaté) 74
In fuga salus ako paradox kresťanskej odvahy – Ľ. Žák (prevzaté) 76
Psychológ, ktorý prekonal rozpad svojho vzťahu, sprevádza páry v kríze
(O osobnom obrátení a o záchrane manželstva so psychológom
Karolom Pollákom.) – Z. Hanusová (prevzaté) 82

Recenzie
Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva: Spomienky
na sv. Faustínu – A. Eliášová 88
E. Montfortová: Karol a Zita Habsburskí. Duchovný životopis – A. Eliášová 89
M. M. Bucková: V ruke prozreteľnosti – Vincentky. Pamätnica Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul na Slovensku a
v Českých zemiach – L. Csontos 91
M. Potočárová: Etika v rodinných vzťahoch – S. Orečný 92
D. Šabo – M. Szumilo: Páter Jozef Šabo SVD. Životný príbeh tajne
vysväteného kňaza – P. Cabadaj 94
J. Šimulčík: Generácia nádeje, Malé kresťanské spoločenstvá 1969 – 1989 – L. Csontos 96

Výber myšlienok
Z novej knihy Christopha Henninga: Blahoslavený Ján Pavol I. 14, 23, 30, 38, 42, 48, 66

Obrazová príloha
Rogier van der Weyden: Obrazy ako emotívne svedectvá (výber z tvorby
popredného holandského maliara) 49

Viera a život 4

2022 - elektronická verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 3.00€