Viera a život  4/2021 - tlačená verzia

Téma: So sv. Ignácom v každom časeČasopis
Počet strán 100
Téma: So sv. Ignácom v každom čase
Predhovor: Ako inšpiratívne „uchopiť“ a prežívať ignaciánske jubileum? – R. Mésároš 1
Historicko-spirituálny význam konverzie sv. Ignáca z Loyoly – Ľ. Hromják 3
Rozhovor s provinciálom slovenských jezuitov pátrom Jozefom Šofrankom SJ: Jubilejný
rok je prebudením povedomia, z čoho sme vyšli a kam kráčame – R. Mésároš 8
Začo vďačím jezuitom? – M. Červený 18
Anketa k téme čísla s tými, ktorí sa cítia ovplyvnení ignaciánskou
spiritualitou – A. Eliášová 20
Profily
Tvorivé desaťročia Štefana Hanakoviča (K nedožitým 90. narodeninám) – P. Cabadaj 22
... láske učíš vševediace nebo (Storočnica výnimočného
muža Karola Strmeňa) – P. Cabadaj 27
Duchovný život
Teologická meditácia: Apoteóza sv. Ignáca: obraz hodný kontemplácie – B. Dado 35
Duchovné zamyslenie: Eucharistiou k hlbšiemu i večnému životu – J. Ďurica 41
4 tipy na dobré knihy – R. Mésároš 43
Štúdie a dimenzie
Poslanie matky v živote a tvorbe Viliama Turčányho a Milana Rúfusa – M. Šuťaková 45
Problémové správanie detí (Škola a jej význam pre psychosociálny
vývin dieťaťa) – G. Spustová 61
Čo odhalil výskum erbov šľachtických rodín v hurbanovskom chráme – † Z. Vráblová 75
Všimli sme si
Matky politických väzňov – F. Neupauer 86
Ak chceme viac kňazských povolaní, podporme domáce vzdelávanie – P. Daniška 87
Mozambik: Katechéta z Palmy riskoval život, aby pred teroristami ochránil
farské dokumenty – J. Tkáč 90
Recenzie
E. M. Schnurr (zost.): Kresťanstvo. Dejiny náboženstva, ktoré
zmenilo svet – M. Moravčíková 92
R. Timotej Pavlík: Dejiny obce Rohov a dejiny farnosti Rohov – Ľ. Košík 94
Martin Kutný: Moja cesta – Mons. Ján Gajdoš. – Silvia Fecsková 96
Výber myšlienok:
Jozef Šuppa SJ: Príbehy zo života sv. Ignáca z Loyoly 26, 34, 74, 91, 98
Obrazová príloha
Život sv. Ignáca vo výtvarnom umení 33

Viera a život 4

2021 - tlačená verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 5.00€

zľava
20 %
V službe života
V našej krajine pred vyše sedemdesiatimi rokmi komunistický režim zrušil kláštory a rehoľné domy..
5.00€ 4.00€

zľava
20 %
Jedine v Ňom je nádej
Duchovné cvičenia Pápež František, citujúc svätého Ignáca Loyolského, hovorí, že iba v Ježišovi Kris..
7.00€ 5.60€

zľava
75 %
Anjeli
Ilustrovala Linda Bakerová Smithová.   Za nami, okolo nás, aj pod nami sa v každodennom svet..
8.00€ 2.00€

zľava
5 %
120 zamyslení s Teréziou z Lisieux
Milióny ľudí po celom svete si zamilovali svätú Teréziu z Lisieux nielen pre jej podmanivú..
8.90€ 8.46€

zľava
56 %
balíček  Biblické výroky / o viere, nádeji a láske
balíček troch darčekových kníh výberu biblických citátov s fotografiami Téma viery..
18.00€ 8.00€