Viera a život 2/2020 - elektronická verzia

Ponúkame Vám možnosť objednať si jednotlivé čísla nového ročníka Viery a život  v elektronickej verzii.

Po uhradení sumy 3,- EUR Vám časopis vo formáte pdf pošleme na Vami uvedenú mailovú adresu.

Ak máte záujem o predplatné tejto verzie na celý rok 2020, napíšte, prosím, na adresu: časopisy@dobrakniha.sk

Téma: Čo v médiách nebolo: misia pápeža Františka v EmirátochČasopis
Počet strán 100
Formát pdf súbor
Téma: Čo v médiách nebolo: misia pápeža Františka v Emirátoch
Predhovor: V šľapajach svätého Františka? – R. Mésároš 1
Zornička bratstva po noci konfliktov – M. Hudaček 3
Rozhovor s Cyrilom Vasiľom SJ, gréckokatolíckym titulárnym arcibiskupom,
apoštolským administrátorom Košickej eparchie, bývalým sekretárom
Kongregácie pre východné cirkvi pri Svätej stolici – A. Eliášová 16
Posolstvo o ľudskom bratstve (poznámka) – J. Figeľ 24
Život a tichá služba ako svedectvo – A. Eliášová 26

Profily
Symbol ľudskej i umeleckej mravnosti (K storočnici narodenia básnika
Jána Motulka) – P. Cabadaj 30
Veľký iniciátor a blahoslavení košickí mučeníci – L. Csontos 36

Duchovný život
Historicko – teologická analýza obrazu Trojitého premenenia
od maliara Raffaela – Ľ. Hromják 39
Duchovné zamyslenie: Boží žonglér pred sultánom – M. Vivoda 44
4 tipy na dobré knihy – R. Mésároš 48

Štúdie a dimenzie
Nad pokladmi, cestami i príbehmi exilovej literatúry (K 30. výročiu
jej sprístupňovania) – P. Cabadaj 54
Budúcnosť človeka podľa Bergsona a Teilharda – J. Šlégr 62
Kresťanský pohľad na slobodu – Ľ. Moravík 70

Všimli sme si
Vznešený génius: nad 500. výročím úmrtia Raffaela Sanzia – A. Eliášová 81
Koronavírus: ako ovplyvnil život Cirkvi v Taliansku? – K. Antenozio 85
Pán vyslyšal jeho prosby – prevzaté 86
Z najstaršej rwandskej väznice bude katedrála – prevzaté 87
Barbarská noc: 70 rokov od útoku na kláštory – Ľ. Košík 88
Morové rany v Skalici – Ľ. Košík 91

Recenzie
V. Smékal: Psychologie duchovného života – M. Stríženec 95
M. Lütz: Škandál škandálov – L. Nováková 96


Výber myšlienok
Od Malej sestry Magdalény Ježišovej a bl. brata Karola Ježišovho 25, 29, 53, 94

Obrazová príloha
Raffael Sanzio: výnimočný umelec, ktorý v renesancii otváral
dvere baroku (výber z tvorby) 49


Viera a život 2

2020 - elektronická verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 3.00€

Ponúkame Vám možnosť objednať si jednotlivé čísla nového ročníka Viery a život  v elektron..
3.00€