Viera a život 6/2019

Téma: Manželstvo a rodina ako povolanieČasopis
Počet strán 100
Formát 15,5 x 23 cm
Téma: Manželstvo a rodina ako povolanie
Predhovor: Rodinné putá a prívetivosť vo vzťahoch – R. Mésároš 1
Povolaní k svätosti a manželstvu – J. Kyselica 3
Harmonická rodina – najkrajšie dielo ženy (svedectvo) – A. Kováčová - Habovštiaková 12
Rozhovor k téme s lektorkou, poradkyňou a koučkou z rodinného centra Family Garden,
matkou, manželkou Katarínou Baginovou – A. Eliášová 14
Lackove perličky (svedectvo) – T. Lenczová 23

Profily
Vincent Hložník: nadaný umelec i pedagóg s charizmou
(K storočnici narodenia) – P. Cabadaj 26
Rozprávanie o mužovi, ktorý sadil stromy (K nedožitému jubileu
Martina Slivku) – P. Cabadaj 29

Duchovný život
Teologická meditácia: Živý Kristus v príbehoch lásky – J. Benkovský 34
Duchovné zamyslenie: Kľúče duše sú v našich rukách – M. Vivoda 40
4 tipy na dobré knihy – R. Mésároš 43

Štúdie a dimenzie
Manželstvo ako cesta k mystike – B. Dado 46
Kvantové fenomény a vízia evolúcie v dielach Teilharda de Chardina – Ľ. Rojka 59

Všimli sme si
Zasiahol do plejády životov a osudov (Za Viliamom Jánom Gruskom – národným
pútnikom) – P. Cabadaj 72
Živena a cyrilo-metodské dedičstvo (Na okraj jedného veľkého jubilea) – P. Cabadaj 75

Recenzie
M. Laclavíková, A. Švecová: Dejiny právnického vzdelávania
na Trnavskej univerzite v Trnave – E. Juríková 78
I. Nagy: Erazmovci na Slovensku – E. Juríková 79

Výber myšlienok
Pail Johnson: Hľadanie Boha (osobná púť) 13, 25, 33, 45, 77

Obrazová príloha
Cirkvi na rodine záleží: Stretnutia rodín s pápežmi vo fotoobrazoch 17

Osobitná príloha
Reflexie osobností k nežnej revolúcii a k 30. výročiu pádu komunizmu: (motto: „A bol
som taký verný, až som sa stal svedkom“ a „Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva“) 82

Viera a život 6

2019

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 2.00€

zľava
75 %
Vlastnými slovami - Hans Urs von Balthasar
Keď Ján Pavol II. v máji 1988 vymenoval švajčiarskeho teológa Hansa Ursa von Balthasara za kardinála..
3.95€ 1.00€

Téma: O nádeji v ére strachu ..
2.00€