Viera a život 4/2019

Téma: Ako nachádzať Boha vo všetkom 

 Časopis
Počet strán 100
Formát 15,5 x 23 cm
Téma: Ako nachádzať Boha vo všetkom
Predhovor: – R. Mésároš 1
Ako nachádzať Boha vo všetkých veciach? – J. Benkovský 3
Rozhovor s osobitným vyslancom Európskej únie pre podporu náboženskej slobody mimo krajín EÚ Jánom Figeľom – A. Eliášová 15
Ako sme budovali jezuitské komunity po páde komunizmu. Očami
pamätníka – svedka (svedectvo) – E. Váni 28
Svätý Ignác Loyolský – majster duchovného rozlišovania (Ignaciánska spiritualita očami historika), poznámka – Ľ. Hromják 34

Profily
Žaškovskí: nedocenená hudobnícka rodina z Oravy – P. Cabadaj 36
Regalát Anton Friedl: františkán „zrastený“ s potrebami ľudu – Ľ. Košík 42

Duchovný život
Teologická meditácia: Cirkev v súčasnom svete – Cirkev martýrov – M. Vivoda 44
Duchovné zamyslenie: Jezuiti – ľudia, ktorí „vyorávajú brázdy“ – M. Červený 48
4 tipy na dobré knihy – G. Spustová

Štúdie a dimenzie
Nové objavy ku korešpondencii Vendelína Javorku SJ a Andrejom Hlinkom – L. Csontos 52
Stručný prehľad vývinu Byzantsko-slovanskej liturgickej tradície – Š. Marinčák 61
Dieťa – za akú cenu? – G. Braunsteiner 70

Všimli sme si
Manifest viery – F. Sočufka 81
Malé sestry učeníčky Baránka: prvá kontemplatívna komunita pre ženy S Downovým syndrómom – Rádio Vatikán 85
Pútnická cesta po Newmanových stopách – Rádio Vatikán
Z pokladov Vatikánu: Leonardov svätý Hieronym a 500. výročie umelcovej smrti – Rádio Vatikán 86
Tanečník Tomáš Surovec: od svetskej slávy kľukatou cestou k slobode Božieho dieťaťa – mojpribeh.sk 88

Recenzie
V. Dufka: Il canto sacro del XVII secolo e il Cantus Catholici (1655) – L. Kačic 92
R. Letz: Biskup Štefan Barnáš – Ľ. Košík 92
M. Marko: Taký bol... Životopis sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej
– J. Ďurica 94
K. Trebski: Kapitoly zo sociálnej náuky Katol. cirkvi – L. Csontos 97

Výber myšlienok
Peter Fabre: Krátky život, dlhé cesty (kniha listov, zápiskov z ciest, reflexií
jedného z prvých nasledovníkov sv. Ignáca) 27, 33, 35, 47, 51, 69, 80

Obrazová príloha
Jezuitské misie a služba utečencom (vo fotografiách) 17

Viera a život 4

2019

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 2.00€