40 poučení o modlitbe

Úvod
V duchovnej literatúre sa často stretneme s výrokom, že kto
začne čítať diela svätých otcov, musí očakávať zmenu vo svojom
živote. Tento výrok potvrdzujú všetci, ktorí si osvojili toto asketické
cvičenie. Zmena života prichádza kvôli spoznaniu zákonitostí
duchovného života, ktoré svätci spoznali praktickým úsilím v napĺňaní
Božej vôle zjavenej v evanjeliových prikázaniach. Títo svätí
otcovia sa môžu prirovnať k výskumníkom, ktorí za cenu veľkých
námah robili výskum na poli duchovného života, aby tým, ktorí sú
vo svete, ponúkli prostriedky pre posväcovanie duší. Púšť, naplnená
svätými pustovníkmi, sa stala laboratóriom, v ktorom boli objavené
duchovné lieky – rôzne asketické cvičenia, ktorých uplatnenie
prinieslo svätosť mnohými kresťanom – či už boli mníchmi, alebo
žili vo svete.
Svätý Ignác Brjančaninov bol verným učeníkom týchto svätých
otcov. Študoval diela veľkých svätých učiteľov duchovného života
a prakticky si osvojoval objavenú múdrosť. Jeho láska k blížnemu
ho však hnala, aby túto znovuobjavenú múdrosť sprostredkoval
ľuďom svojej doby. Vo svojom diele brilantným spôsobom zosumarizoval
učenie svätých otcov a sprostredkoval ho širokej verejnosti.
Spomedzi jeho diel je potrebné spomenúť knihu Pole, ktorá, aj keď
je len stručným úvodom do umenia duchovného života, nič nestráca
na radikálnosti učenia svätých otcov. Nachádzame v nej aj rozsiahlu
kapitolu o modlitbe, ktorá vedie čitateľa k postaveniu pevných
základov tejto najdôležitejšej časti duchovného života. 40 poučení
o modlitbe tvorí súhrn učenia obsiahnutého v tejto kapitole. Sám
v úvode hovorí, že o ponúknutých myšlienkach sa bude diskutovať
oddelene, aby sa ľahšie udržali v pamäti.
Svätý Ignác Brjančaninov neponúka svoju múdrosť. V jednotlivých
poučeniach môžeme nájsť ozvenu slov svätého Izáka Sýrskeho,
svätého Jána Klimaka, svätého Gregora Sinajského, svätého
Makária Veľkého, svätého Marka Asketika a iných svätých otcov,
ktorých diela nachádzame vo Filokalii. Svätý Ignác Brjančaninov
koná ako pravý a verný učeník týchto duchovných velikánov a usiluje
sa sprostredkovať ich múdrosť tým, ktorí hľadajú radu i povzbudenie
na svojej ceste k spáse.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice
Vydavateľstvo FILOKALIA
Vydanie prvé
Počet strán 18
Formát 147 x 210 mm
Väzba brožovaná väzba
Dátum vydania 2022

40 poučení o modlitbe

zľava
5 %
  • Bežná cena: 1.90€
  • Naša cena: 1.81€