Z vnútra mystického tela / Cirkev tvorí Eucharistiu a Eucharistia tvorí Cirkev.

Tak, ako Boh pri stvorení ukryl do vnútra človeka svoj obraz (Gn 1,27), tak ukryl do vnútra Cirkvi Eucharistiu. Sviatosť oltárna následne zvnútra zanecháva svoju vlastnú podobu na Cirkvi a dáva jej akoby podiel na vlastnej „sviatostnosti”, čím sa aj samotná Cirkev stáva sviatosť v Kristovi, čiže znak a nástroj dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva (LG, 1; Dl 11, KKC 766). Povieme, že Eucharis-tia tvorí Cirkev.

Zároveň však platí aj opak. Aj Cirkev tvorí Eucharistiu. To môžeme zvlášť pozorovať, ak kontemplujeme svätú omšu ako Máriino mystické telo. Matka i omša – chápané ako prirodzenosť v totálnej službe nadprirodzenosti – vyjadrujú Bohu svoje áno: Služobnica Pána tak urobila pri Zvestovaní, keď vyriekla ponížený fiat – slovo pokorenia, sláviaca Cirkev tak zas robí pri liturgii, keď vyslovuje kon-sekračný fiat – slová premenenia. Teraz povieme, že Cirkev tvorí Eucharistiu…Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Trnava a DK Košice
Vydavateľstvo Gorazd
Vydanie prvé
Počet strán 270
Formát 138 x 217 mm
Väzba pevná väzba s prebalom
Dátum vydania 2021

Z vnútra mystického tela

Cirkev tvorí Eucharistiu a Eucharistia tvorí Cirkev.

zľava
5 %
  • Bežná cena: 22.00€
  • Naša cena: 20.90€