Obviazané odpustenie

Odpustky sú aj napriek negatívnej dejinnej konotácii stále presvedčivým znakom lásky milujúceho Boha, ktorý vychádza v ústrety človeku v jeho boji za šťastie a naplnenie života. Nie sú len formálnym náboženským úkonom, ale naznačujú hĺbku vzťahu, ktorý chceme s Bohom pestovať. Pozývajú nás aj k štedrosti voči našim drahým zosnulým, sú znakom zdieľania duchovných dobier medzi nami navzájom.  Ako prostriedok lásky sú hodné, aby sme im venovali svoju pozornosť a obohacovali nimi svoj vnútorný život.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Význam odpustkov pre človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Charakter odpustkov a ich osobitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Teologicko-dogmatický pohľad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2 Biblické východiská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3 Odpustky a sviatosť zmierenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Odpustky a očistec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.5 Odpustky a východné cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. Dejinný vývoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1 Od cirkevných otcov po koniec tisícročia . . . . . . . . . . . . . 34
2.2 Od 11. storočia po vystúpenie Martina Luthera . . . . . . . . . 38
2.3 Od Tridentského koncilu po Druhý vatikánsky koncil . . . . . . 44
2.4 Súčasná teológia odpustkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3. Dialóg s protestantizmom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1 Náuka Martina Luthera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2 Styčné body evanjelickej a katolíckej stránky . . . . . . . . . . . 61
4. Pastoračné aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.1 Význam odpustkov pre duchovný život . . . . . . . . . . . . . . 66
4.2 Liturgická aplikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3 Konkrétne možnosti získania odpustkov a ich podmienky . . . . 73
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Primárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Sekundárna literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Encyklopédie a slovníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Odborné články . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu . . . . . . . . . . . . . 86
Dokumenty pápežov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Obviazané odpustenie

zľava
20 %
  • Bežná cena: 3.80€
  • Naša cena: 3.04€

zľava
20 %
Chránená princezná
Stretnutie s milým pánom menom Tarzícius, ktorý sa v lete prechádza so svojou maličkou dcérkou. Vie..
9.00€ 7.20€

zľava
20 %
Poznáme Ducha Svätého?
Z troch knižočiek, ktoré predstavujú jednotlivé osoby Najsvätejšej Trojice, vydávame ako prvú o Duc..
3.00€ 2.40€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.