Kríže Košíc a okolia

Mons. ThDr. Anton Konečný, rektor Kňazského seminára v Košiciach: Táto kniha ponúka pozorný a hĺbavý pohľad vnímavých autorov - etnografky a fotografa -na kríže regiónu na okolí Košíc. Sprievodné slovo dopĺňajú fotografie, ako celok teda poskytuje ucelený pohľad na jedinečný fenomén. Okolo krížov sa zvyčajne prejde v náhlivosti, bez hlbšieho zamyslenia. Možno preto pátra toto dielo po ich pôvode, typológii a najmä po dôvodoch ich postavenia, skúma ich výraz a zmysel. Odkiaľ sa berie tá úchvatná krása, odkiaľ zobrali chudobní ľudia prostriedky na ich postavenie? Aká veľkolepá je spoločná i tichá súkromná úcta v minulosti alebo i dnes? Krátky postreh teológa zvýrazní azda vzácnosť publikácie. Európu si nemožno predstaviť bez kresťanstva, bez Krista, ktorého meno je úzko spojené s krížom. Kresťania si tento prostriedok umučenia ctia a neustále pripomínajú ako znak "novej a večnej zmluvy" medzi Bohom a človekom. Kristus je Boh i človek zároveň.

Apoštol Pavol otvára dodnes sa rozvíjajúcu teológiu kríža. V dejinách kresťanstva, už celých dvetisíc rokov predstavuje kríž, pôvodne nástroj najhroznejšieho prekliatia, skvelú ukážku spasiteľského Božieho pôsobenia. Kristus síce zomrel na kríži, ale neostal ukrižovaný. On jediný smrť premohol a vstal z mŕtvych. Svoje víťazstvo nad smrťou a utrpením ponúka každému. Preto je kríž i výzvou na osobnú odpoveď zoči-voči všetkému utrpeniu, znamením nádeje na prekonanie zla i toho, čo k zlu vedie, spôsobuje ho. Ponúka oslobodenie najmä od tragédie zániku, smrti. Kniha popisuje a analyzuje i nápisy na krížoch. Jeden dávny, klasický hovorí: Crux stat dum orbit volvitur. (Kríž stojí, zatiaľ čo svet sa kymáca.) Na verejných priestranstvách, najmä pri cestách stoja kríže ako prejav úprimnej zbožnosti a ušľachtilého umenia. Týmito dvomi hodnotami cirkev okrášľuje a zušľachťuje svet, aby bol pre nás prívetivejším a láskyplnejším príbytkom. Úlohou každého z nás je prispieť vo svojom okolí k prospechu všeobecného bratstva, napomôcť zjednoteniu Európy a sveta. Sme národnostne, nábožensky a politicky rozdielni, jednako bratia a sestry. Pred tvárou Božieho Syna, umučeného a poníženého z lásky k nám, žiada sa rozmýšľať, začínať, zasadiť sa, pracovať. Zariaďovať predsieň trvalého domova.

 Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Bratislava
Vydavateľstvo Lúč
Vydanie prvé
Počet strán 112
Formát 210×300 mm
Väzba pevná väzba
Dátum vydania 2002

Kríže Košíc a okolia

zľava
5 %
  • Bežná cena: 6.97€
  • Naša cena: 6.62€

zľava
72 %
Jezuitský kostol v Bratislave
Táto publikácia vzniká na základe presvedčenia, že návštevníkovi slovenskej metropoly poslúži najdôl..
9.00€ 2.50€