Čo je človek? Teologická antropológia

Edita Steinová (1891 – 1942), filozofka a rehoľná sestra (karmelitánka) mala v úmysle svoje prednášky na Nemeckom inštitúte pre vedeckú pedagogiku v zimnom semestri 1932/33 na tému filozofickej antropológie doplniť v ďalšom semestri prednáškami z teologickej antropológie, bez ktorej je, podľa nej, chápanie človeka a jeho bytia vo svete neúplné. Na to však už v dôsledku politickej situácia nemala možnosť. Zostali preto v rukopise, ktorý vyšiel tlačou až po 2. sv. vojne, v neúplnej podobe.

Spis Teologická antropológia predstavuje fundovanú prácu o obraze človeka ako je obsiahnutý v katolíckej dogmatike a učení o viere. Edita Steinová v ňom na základe dôkladného štúdia problematiky podáva obraz človeka ako jednoty duše, ducha a tela, bytosti obdarenej rozumom, slobodnou vôľou a milosťou, schopnej poznania pravdy a dobra. Popisuje človeka v štádiách stvorenia, pádu a Vykúpenia, rozoberá problematiku milosti a sviatostí ako základu duchovného života človeka a kriticky vystupuje proti tzv. modernistom. Načrtnuté myšlienky rozvíja neskôr ďalších prácach. Teologická antropológia umožňuje pohľad do hĺbky filozoficko-teologického myslenia Edity Steinovej a ukazuje ju ako významnú mysliteľku našej doby.

Doslov: Doc. Dr. Theol. Alžbeta Dufferová, PhD.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice
Vydavateľstvo Európa
Vydanie prvé
Počet strán 216
Formát 130×210 mm
Väzba pevná väzba s prebalom
Dátum vydania 2018

Čo je človek? Teologická antropológia

zľava
5 %
  • Bežná cena: 12.99€
  • Naša cena: 12.34€

zľava
20 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 12.72€

zľava
57 %
Kristus na Veľkú noc
Správy o zmŕtvychvstaní sú najradostnejšími časťami evanjelií. Tak ako v knižke Kristus vo Veľkom tý..
2.30€ 1.00€

zľava
50 %
Konkláve / Pápežské voľby v 20. a 21. storočí
Vakantný Apoštolský stolec. Takto sa označuje v obdobie, keď Cirkev nemá pápeža. Čo sa deje vo Vatik..
6.00€ 3.00€

zľava
5 %
Múdrosť kresťanských mystikov
David Torkington - teológ, autor a prednášajúci, ktorý sa špecializuje na modlitbu, kresťanskú ducho..
16.50€ 15.68€