Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia

Táto rozsahom nie veľká štúdia sa venuje trom podobenstvám z koptského Tomášovho evanjelia, ktoré majú paralely vo všetkých synoptických evanjeliách. Pritom sa snaží odpovedať na dve základné otázky: 1. Aký je význam príslušného podobenstva v kontexte TmEv? 2. Aký je vzťah podobenstva k jeho synoptickým paralelám v Mk, Mt a Lk? V troch kapitolách sa analyzujú, interpretujú a porovnávajú s kánonickými paralelami podobenstvá o rozsievačovi (log. 9), o horčičnom zrnku (log. 20) a o pánovi vinice a vzdorovitých vinároch (log. 65). Všetky tieto podobenstvá súvisia – priamo alebo nepriamo – s kráľovstvom, dôležitou teologickou témou v TmEv, pričom v konkrétnych obrazoch približujú a objasňujú čitateľovi TmEv niektoré charakteristiky tohto kráľovstva, ako sú prítomné i v iných logiách TmEv. Porovnanie so synoptikmi ukázalo, že sa nedá aplikovať jeden typ vzťahu na všetky podobenstvá, napr. že všetky sú zhodne závislé, resp. nezávislé na synoptikoch. O istej forme závislosti môžeme hovoriť v prípade log. 65; podobenstvá v log. 9 a 20 sú síce podobné synoptickým paralelám, ale pravdepodobne nie sú na nich vo svojom znení závislé. Rôzne výsledky interpretácie vzťahu podobenstiev v TmEv a u synoptikov len potvrdzujú celkovú nejednoznačnosť vzťahu Tomášovho evanjelia ku kánonickým evanjeliám v tých častiach, v ktorých medzi nimi existujú paralely.Kniha
Dostupnosť V kníhkupectve DK Košice
jazyk český jazyk
Vydavateľstvo Jihočeská univerzita
Vydanie prvé
Počet strán 102
Formát 175×250 mm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2010

Tri podobenstvá z Tomášovho evanjelia

zľava
5 %
  • Bežná cena: 6.24€
  • Naša cena: 5.93€