Hej, boli časy, boli...

„Ak je smrť zavinená utrpením pre vieru alobo čnosť, máme mučeníctvo vo vlastnom zmysle. Ak smrť ním zavinená nie je, ale jednako je to utrpenie pre vieru alebo čnosť, je to mučeníctvo, ale neúplné. Treba však, aby to pretrpenie bolo trpezlivé. Mučeníctvo je pečaťou, ktorou dobrovoľným obetovaním vlastného života svedčíme o pravosti svätej viery. Keby niekoho pre vieru napadli, siahajúc na jeho život, a on by sa so zbraňou bránil, aj keby v tom boji stratil svoj život, nebol by mučeníkom vo vlastnom zmysle, lebo by neobetoval svoj život ako svedectvo pravosti svätej viery. Preto sa mučeníci Cirkvi nebránili proti prenasledovateľom, ale ako baránky išli na zabitie podľa vzoru Spasiteľa.“

Takto uvažoval o mučeníctve v roku 1951 páter Alojz Litva SJ vo svojej exhortácii pre komunitu internovaných jezuitov v Podolínci a pokračoval: „Aby som bol trochu konkrétnejší, pri tejto spomienke nášho terajšieho položenia sa chcem zdržať pri jednom jeho hľadisku. Keď hovoríme o trpezlivom znášaní protivenstva, treba tým myslieť aj na trpezlivosť voči tým, ktorí nám toto protivenstvo zapríčiňujú, teda voči našim prenasledovateľom. Keby mučeníci boli bývali naplnení nenávisťou, ohováraním, hnevom a nepriateľstvom voči svojim prenasledovateľom, ich mučeníctvo, ich dobrovoľné potvrdenie svätej viery svojou krvou by tým bolo zbledlo. Preto sa nezabúdali modliť za nich, dobrosrdečne ich napomínať, nahovárať na dobré a z celého srdca im priať to najväčšie dobro. Túto trpezlivosť v prenasledovaní zosilnili láskou k nepriateľom.“ To svojím životom napĺňal počas osemnástich rokov internácie a väzenia a v tomto postoji ako mučeník dosvedčil svätú vieru.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 177
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
P. Alojz Litva SJ a kontinuita Teologického inštitútu sv. Alojza . . . . . . . . . . .9
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1. Verejné účinkovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Prechod do ilegality a väzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Nový rozvoj Teologického inštitútu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Duchovná exhorta P. Alojza Litvu SJ
pre jezuitskú komunitu v Podolínci 13. júla 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hej, boli časy, boli... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1. Zoznamovanie s jezuitmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Noviciát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Veľké exercície . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4. Vianoce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5. Páter magister a páter sócius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6. Posol Božského Srdca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
7. Komunita v Trnave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8. Spolubratia v noviciáte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9. Na jar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
10. Konferencie jezuitskej duchovnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11. Prázdniny novicov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
12. Druhý rok noviciátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
13. Peregrinácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
14. Štúdiá v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
15. P. Kramár – inštruktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
16. Slovenská jezuitská viceprovincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
17. Koniec školského roka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
18. Opäť štúdium v Trnave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
19. Znova v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
20. Posviacka nového domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
21. Rok pred maturitou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
22. Štúdiá Spoločnosti. Odchod na fi lozofi u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
23. Život v cudzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
24. Znovu doma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
25. Magister v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
26. Na teológiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
27. V Chieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
28. Fr. Dieška, Pavlovský, Popluhár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
29. Do Valkenburgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
30. Politické otrasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
31. Návrat na Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
32. Práca. Teológia v Banskej Bystrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
33. Povstanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
34. Prechod do seminára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
35. Pred frontom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
36. Odchod teológie do Bratislavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
37. Prechod teológie do Ružomberka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
38. Rozchod na teológiu a na probáciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
39. V Ríme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
40. Návrat domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
41. Do koncentráku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
42. V Podolínci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
43. V Želive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
44. Záujmy našich pátrov v Želive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
45. Väzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
46. Odchod na Králíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
47. Práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
48. Uväznenie z Králík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
49. Odsúdený na 13 rokov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
50. „Tmavý důl“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
51. Do Banskej Bystrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
52. Vo Valdiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
53. Ekumenické rozhovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
54. Smrť P. Popluhára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
55. Odchody z väzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
56. Príchod do Bratislavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
57. Kirť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
58. Vyhodenie z Kirťa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
59. Pobyt v Hodoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
60. Návrat do Trnavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hej, boli časy, boli...

zľava
20 %
  • Autor: Litva Alojz SJ
  • ISBN 978-80-8191-138-5
  • Dostupnosť: Posledné kusy
  • Bežná cena: 4.70€
  • Naša cena: 3.76€

zľava
20 %
Ako si očistiť srdce
Kardinál Tomáš Špidlík SJ v tejto knižočke formou otázok a odpovedí ponúka jednoduchý a praktický n..
3.50€ 2.80€

zľava
20 %
Ježiš márnotratný syn
Henri Denis, kňaz a profesor na Ka­tolíckej univerzite v Lyone, prináša v tejto knihe úvahy, ktoré v..
6.50€ 5.20€

zľava
20 %
Štúdie a meditácie
Dielo pátra Jána Diešku, ktorý sa narodil 10. 9. 1911 v Dolnej Lehote, dnes súčasť obce Oravský..
6.50€ 5.20€

zľava
20 %
Škandál škandálov /  Zamlčované dejiny kresťanstva
Na stránkach tejto knihy môžeme prežívať, ako sa z malej židovskej sekty v Rímskej ríši stalo celosv..
15.90€ 12.72€

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.