Žiť Božím slovom / Advent a Vianoce

Božie slovo má môže nielen vniesť svetlo do nášho života, ale aj dať nám silu, bez ktorej nie sme schopní veriť, dúfať a milovať. Modlitbou Božieho slova umožnime, aby nás čoraz viac osvecovalo, očisťovalo naše srdce a učilo nás poznávať Božiu vôľu.

Buďme podobní Panne Márii, ktorá nech nás naučí nosiť Božie slovo vo svojom srdci a premýšľať o ňom, aby sme mohli patriť k tým šťastným, o ktorých hovorí Ježiš v evanjeliu.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 112
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
Predhovor ................................................................... 3
1. NECH PÁN ROZHOJNÍ NAŠU LÁSKU .................... 5
2. ČO OČAKÁVA OD NÁS JEŽIŠ .................................. 9
3. MODLIŤ SA, DÔVEROVAŤ, MILOVAŤ ………………13
4. OSLAVUJME BOHA KRÁSOU ŽIVOTA .................17
5. USTAVIČNE SA RADUJTE ......................................21
6. RADUJTE SA ........................................................... 25
7. PRICHÁDZAME PLNIŤ BOŽIU VÔĽU? ………………31
8. STRETNUTIA, Z KTORÝCH ŽIJEME .................... 35
9. LÁSKA A KRÁSA NÁS ZACHRAŇUJÚ .................. 39
10. PRIJMIME SPASITEĽA JEŽIŠA ............................. 43
11. AKO TO BOLO S NARODENÍM JEŽIŠA KRISTA ... 47
12. V JASLIACH SA RODÍ VŠEMOHÚCI BOH .............51
13. STAŤ SA BOŽÍMI DEŤMI ....................................... 55
14. ŽIVÝ BOH UPROSTRED NÁS …………………………… 59
15. VIANOCE SÚ VÝZVOU PRIJAŤ KRISTA ............... 63
16. CHRÁŇTE SA ĽUDÍ …………………………………………69
17. IDEÁL KRESŤANSKEJ RODINY ............................ 73
18. SVIATOK SVÄTÝCH NEVINIATOK ……………………77
19. JE TU POSLEDNÁ HODINA ................................... 81
20. VSTÚPME DO NOVÉHO ROKA S MODLITBOU A LÁSKOU ………………………………83
21. BYŤ BLÍZKO K BOHU, K SEBE NAVZÁJOM A K DRUHÝM ......................89
22. PRAVÁ MÚDROSŤ ŽIVOTA ................................... 93
23. DUCH MÚDROSTI A LÁSKA SRDCA .................... 97
24. ŽIŤ NAJKRAJŠÍM DAROM ...................................101
25. NA CESTE S MUDRCMI K JEŽIŠOVI ……………… 105Žiť Božím slovom

Advent a Vianoce

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.80€
  • Naša cena: 3.42€

zľava
10 %
Žiť Božou múdrosťou
  V duchovných cvičeniach nás svätý Ignác učí žiť Božou múdrosťou. Nachádzať ju môžeme v mod..
2.50€ 2.25€

zľava
10 %
Prosím  za svoju zem
Pápež František napísal encykliku Laudato si o starostlivosti o náš spoločný domov a 24. mája 2020 v..
2.90€ 2.61€

zľava
10 %
Rodina – radosť lásky / Modlitba deviatnika za rodiny
Vychádza pri príležitosti Roka rodiny Amoris Laetitia / od 19.3. 2021 do 22. 6. ..
2.00€ 1.80€

zľava
50 %
Zasvätený život v modlitbe
Pápež František nás vyzýva, aby sme Rok zasväteného života prežívali najmä s vďačnou spomienkou na d..
2.00€ 1.00€

zľava
10 %
V službe života
V našej krajine pred vyše sedemdesiatimi rokmi komunistický režim zrušil kláštory a rehoľné domy..
5.00€ 4.50€