Žiť Božím slovom / Cez rok

Božie slovo je a chce byť v službe nášho života. Ježiš to sám dosvedčuje:
Moje slová sú Duch a život. Ja som preto prišiel, aby ste mali život a
mali ho v plnosti, aby ste mali radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Prišiel som vydať svedectvo pravde. Pápež František píše: Obnova života
sa začína vždy od nás samých, treba hlbšie a dôslednejšie praktizovať
Božie slovo v našom živote.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 147
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
OBSAH
Predhovor ...............................................................................3
1. ZJEDNOCUJE NÁS JEŽIŠOV DUCH LÁSKY ......................5
2. SME KRISTOVO TAJOMNÉ TELO ......................................9
3. NAJVÄČŠIA JE LÁSKA .......................................................13
4. AKO SME UVERILI A AKO VERÍME ................................. 17
5. ŽIŤ MÚDROSŤOU KRISTOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA …21
6. ŽIŤ CELÚ PRAVDU O SEBE ..............................................25
7. MÚDRO ROZLIŠOVAŤ ...................................................... 29
8. JEŽIŠ JE VÍŤAZSTVOM NÁŠHO ŽIVOTA ……………………33
9. KTO JE PRE MŇA KRISTUS? ............................................37
10. VEDIEŤ, KTO SME .............................................................41
11. SLOBODA JE KONAŤ DOBRO A MILOVAŤ …………………45
12. CHVÁLIŤ SA KRISTOVÝM KRÍŽOM ............................... 49
13. JEŽIŠ V MOJOM ŽIVOTE ..................................................53
14. CIRKEV, KRISTOVO TAJOMNÉ TELO ............................57
15. KRSTOM BYŤ POCHOVANÍ A VZKRIESENÍ S KRISTOM 61
16. AK SME S KRISTOM VSTALI Z MŔTVYCH………………….65
17. HOVORIŤ VERIACIM O VIERE ....................................... 69
18. VIERA JE ZÁKLAD ……………………………………………………73
19. NEDAŤ SI UKRADNÚŤ NÁDEJ .........................................78
20. VŠETKO VEĽKÉ A KRÁSNE SI ŽIADA NÁMAHU ........... 82
21. PRIBLIŽUJEME SA K ŽIVÉMU BOHU? ........................... 85
22. PROBLÉM NAŠICH VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV .............. 89
23. DOSIAHOL SOM MILOSRDENSTVO ................................93
24. VÝZVA K MODLITBE …………………………………………………97
25. USILOVAŤ SA, BOJOVAŤ, ZACHOVÁVAŤ...................... 101
26. CHRÁNIŤ SI V SEBE POKLAD VIERY ............................105
27. SPOĽAHLIVÉ SLOVO, SPOĽAHLIVÝ ŽIVOT ………………109
28. HLÁSAŤ BOŽIE SLOVO ................................................... 114
29. DOBRÝ BOJ SOM BOJOVAL, VIERU SOM ZACHOVAL .. 118
30. USTAVIČNE SA MODLIME ………………………………………122
31. BEZ ČOHO KRESŤAN NIE JE KRESŤANOM? ................126
32. BYŤ VZOROM PRE NAPODOBŇOVANIE .......................130
33. JEŽIŠ – KRÁĽ MILOSRDNEJ LÁSKY .............................134
34. KRÁĽOVSTVO MILOVANÉHO SYNA ............................. 137

Žiť Božím slovom

Cez rok

zľava
10 %
  • Bežná cena: 4.00€
  • Naša cena: 3.60€

zľava
10 %
Páter Jozef Kyselica SJ, pastorálny teológ a jeho homílie cyklu C
A pozrime sa na otca aj vo vzťahu k druhému synovi. Tak ako mladší syn nepoznal svojh..
7.50€ 6.75€

zľava
10 %
Žiť Božou múdrosťou
  V duchovných cvičeniach nás svätý Ignác učí žiť Božou múdrosťou. Nachádzať ju môžeme v mod..
2.50€ 2.25€

zľava
10 %
Svätá Kateri Tekakwitha
Životopis svätej Kateri Tekakwithy, ktorú svätorečil pápež Benedikt XVI. 21. októbra 2012, je v mnoh..
3.00€ 2.70€

zľava
10 %
Deviatnik k fatimským deťom
K 100. výročiu fatimských zjaveníSté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime a svätorečenie pastieriko..
1.50€ 1.35€

zľava
10 %
Ježiš Nazaretský / Kompletné vydanie v jednom zväzku
V tejto knihe chcem predstaviť Ježiša evanjelií ako skutočného Ježiša, ako „historického Ježiša“ v p..
45.00€ 40.50€