Žiť Božím slovom / Pôst a Veľká noc

Pápež František nás povzbudzuje: Božie slovo je živé: nezomiera ani nestarne, zostáva navždy. Tých, ktorí žijú z neho, chráni pred vnútorným starnutím. Je živé a dáva život. V Cirkvi je Božie slovo  nenahraditeľnou injekciou života. Nemôžeme sa zrieknuť Ježišovho slova večného života, ktoré potrebujeme každý deň.

 Autor nás chce sprevádzať obdobím Pôstu a Veľkej noci, ktoré nám ponúka osobitnú príležitosť práve na to, aby sme si našli každý deň čas počúvať Božie slovo a odpovedať mu.   Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 112
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2022
Predhovor .............................................................................3
1. UVERME V SRDCI BOŽIEMU SLOVU ...............................5
2. ŽIŤ AKO BOHOM MILOVANÍ ............................................9
3. KRÁČAJME CESTOU K CIEĽU .........................................13
4. NÁŠ SVET POTREBUJE ZMIERENIE .............................. 17
5. KTO JE JEŽIŠ V NAŠOM ŽIVOTE? ................................. 23
6. JEŽIŠ JE POKORNOU A SLÚŽIACOU LÁSKOU ............ 29
7. LÁSKA, KTORÁ ZACHRAŇUJE ČLOVEKA ......................33
8. BOLESTNÉ PREČO ...........................................................37
9. SVET POTREBUJE KRISTOV KRÍŽ ……………………………41
10. NAŠA LÁSKA K JEŽIŠOVI ………………………………………….45
11. ŽIŤ Z KRISTOVHO VZKRIESENIA................................... 49
12. ŽIŤ V STRACHU ČI V DÔVERE? ......................................55
13. MILOSRDNÁ LÁSKA, KĽÚČ K ZMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU 57
14. HODEN JE BARÁNOK .......................................................61
15. PRIVÁDZAŤ K PRAMEŇU ŽIVOTA …………………………….67
16. HĽA, VŠETKO ROBÍM NOVÉ ............................................73
17. NAŠÍM CHRÁMOM JE VŠEMOHÚCI BOH ………………….77
18. SVIATOK NÁŠHO VÍŤAZSTVA ........................................ 83
19. ŽIVOT Z BOŽEJ A NAŠEJ TÚŽBY ……………………………… 85
20. DUCH JE ŽIVOT ............................................................... 89
21. DUCH SVÄTÝ JE DUCHOM LÁSKY A ODPÚŠŤANIA .... 93
22. ŽIŤ PODĽA DUCHA SVÄTÉHO ………………………………….97
23. ŽIŤ VIEROU, NÁDEJOU A LÁSKOU ………………………… 101
24. EUCHARISTIA – LÁSKA A VEČNÝ ŽIVOT …………………107
25. VYTRVALO ŽIŤ Z PRAMEŇA VIERY .............................. 113

Žiť Božím slovom

Pôst a Veľká noc

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.50€
  • Naša cena: 3.15€

zľava
5 %
Ružencové poviedky pre maličkých
V dvadsiatich bohato ilustrovaných príbehoch zo života Pána Ježiša, ktoré sú zároveň ružencovými..
3.90€ 3.71€