Rodina – radosť lásky / Modlitba deviatnika za rodiny

Vychádza pri príležitosti Roka rodiny Amoris Laetitia / od 19.3. 2021 do 22. 6. 2022

Modlitba deviatnika Rodina – radosť lásky nám chce pomôcť čím lepšie
prežiť Rok rodiny, ktorý vyhlásil pápež František, a upriamuje nás na
múdrosť o rodine v adhortácii Amoris Laetitia Radosť lásky:

Dobro rodiny je rozhodujúce pre budúcnosť sveta a Cirkvi. Oslabiť rodinu
znamená oslabiť zdravý život jedinca a spoločnosti. Treba jasne
povedať, že rodina a manželstvo jedného muža a jednej ženy nemá
alternatívu, má iba možnosť ničiť a rúcať. Dôležitou úlohou je starať
sa a povzbudzovať život manželstiev a rodín.

Pane, vzbuď v nás múdru zodpovednosť za osud našich rodín a manželstiev.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 64
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Predhovor ..........................................................................3
MODLITBA DEVIATNIKA ZA RODINY
Úvodná modlitba ..........................................................6
1. deň RODINA, OBRAZ SVÄTEJ TROJICE ....................7
LITÁNIE K PANNE MÁRII, MATKE RODÍN ...........10
2. deň RODINA, BOŽÍ DAR .............................................13
3. deň RODINA, VZÁJOMNÁ LÁSKA ............................17
4. deň RODINA, NOVÝ ŽIVOT ........................................21
5. deň RODINA, RADOSŤ LÁSKY .................................25
6. deň RODINA, DOMÁCA CIRKEV ..............................29
7. deň RODINA A STARÍ ĽUDIA ....................................33
8. deň RODINA, UTRPENIE A KRÍŽ .............................37
9. deň RODINA A ZOMIERAJÚCI .................................41
MODLITBY
MODLITBA K SVÄTEJ RODINE ...................................45
MODLITBA ZA RODIČOV ..............................................46
MODLITBA ZA DETI ......................................................46
MODLITBA MANŽELOV ................................................47
MODLITBA ZA MANŽELOV ..........................................48
MODLITBA MATKY ........................................................49
MODLITBA OTCA ...........................................................49
MODLITBA ZA RODINY ................................................50
MODLITBA K PANNE MÁRII, MATKE RODÍN .............51
MODLITBA DETÍ ZA RODIČOV .....................................51
MODLITBA V KRÍZE RODINY ......................................52
MODLITBA TÝCH, ČO OVDOVELI ...............................52
MODLITBA O UŠĽACHTILÚ LÁSKU ............................53
MODLITBA O POŽEHNANIE DOMU ............................53
MODLITBA SVÄTÉHO FRANTIŠKA ............................53
MODLITBA K MATKE BOŽEJ ZA RODINNÝ DOM .....54
MODLITBA ZA CHORÝCH .............................................55
MODLITBA ZA ZOMIERAJÚCICH V RODINE .............55
MODLITBA ZA ZOSNULÝCH V RODINE .....................55
PIESEŇ ZA DAR LÁSKY V RODINE ..............................57

Rodina – radosť lásky

Modlitba deviatnika za rodiny

zľava
10 %
  • Bežná cena: 2.00€
  • Naša cena: 1.80€

zľava
10 %
Chránená princezná
Stretnutie s milým pánom menom Tarzícius, ktorý sa v lete prechádza so svojou maličkou dcérkou. Vie..
9.00€ 8.10€

zľava
10 %
Pozeraj sa a počúvaj /  Ku koreňom ignaciánskej spirituality
Záujem o spiritualitu, ktorú daroval Cirkvi svätý Ignác Loyolský, neutícha ani po päťsto rokoch..
15.00€ 13.50€

Je nemožné byť duchovne zrelým človekom a pritom ostať emočne nezrelý Dlhoočakávaná kniha, k..
12.00€