Objaviť krásu života / Príhovory z Božieho slova

Možno ste sa s tým stretli aj vy sami.

Počuli ste hovoriť ľudí:

Život nemá zmysel. Život je pes. Nebaví ma žiť...

Je možné vnímať a prežívať svoj život aj inak?

Určite áno.

Určite stojí za to objavovať krásu života,

ako nám ju dáva poznať Božie slovo.

Napriek všetkému stojí za to objavovať

a nachádzať krásu života.

Záleží na nás, na každom jednom z nás.

Nasledujúce riadky nás z Božieho slova pozývajú

objavovať pravú krásu života.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 202
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predhovor..............................................................................5
1. ŽIŤ KRÁSNY ŽIVOT..............................................................7
2. KRÁSA V NÁS.....................................................................12
3. ZÁKLADOM NÁŠHO ŽIVOTA JE BOH.............................17
4. ŽIVOT JE POVOLANIE.....................................................22
5. V JEŽIŠOVI JE NAŠA TOTOŽNOSŤ.................................26
6. BOŽIE SLOVO DÁVA ŽIVOT .............................................31
7. ŽIŤ VO SVETLE..................................................................35
8. V HRE JE NÁŠ ŽIVOT.......................................................40
9. ŽIVOT JE V LÁSKE............................................................43
10. ČNOSTI NÁŠHO SPOLOČNÉHO ŽIVOTA.........................45
11. ÚCTA JE MÚDROSŤ NÁŠHO ŽIVOTA..............................49
12. ČOMU DÁVAME ŽIŤ VO SVOJOM SRDCI........................53
13. DVA POSTOJE V ŽIVOTE...................................................56
14. NA ČOM BUDUJEM SVOJ ŽIVOT.....................................59
15. ŽIME Z TAJOMSTVA JEŽIŠOVHO KRÍŽA........................61
16. PAMÄTAŤ NA DOBRO A NA LÁSKU ...............................66
17. SMRŤ V NAŠOM ŽIVOTE .................................................69
18. ŽIŤ AKO TÍ, KTORÍ SÚ BOŽÍ ............................................72
19. NAJVÄČŠÍ MEDZI VAMI....................................................75
20. LÁSKA JE RIEŠENÍM.........................................................77
21. BOŽIE SLOVO A MODLITBA V NAŠOM ŽIVOTE ...........80
22. VERIŤ ZNAMENÁ MAŤ ZMYSEL PRE BOŽIE VECI.......84
23. NEZABÚDAJME NA NEBO, NA VEČNOSŤ.....................86
24. NECHAŤ SA OČARIŤ BOŽÍM ÚSMEVOM........................90

25. PRIJMIME SPASITEĽA JEŽIŠA........................................95
26. PRE ČO SA OPLATÍ ŽIŤ? ..................................................99
27. BOH, KTORÝ CHCE PATRIŤ VŠETKÝM.........................102
28. VZÁJOMNÁ LÁSKA – NAJDÔLEŽITEJŠIE ZNAMENIE ..106
29. BUĎTE TRPEZLIVÍ..........................................................109
30. NA ČOM SA ZAKLADÁ NAŠA VIERA? ...........................113
31. UTRPENIE V NAŠOM ŽIVOTE........................................118
32. NAŠOU MÚDROSŤOU JE MILOVAŤ BOHA..................122
33. KRÁČAJME CESTOU K CIEĽU........................................127
34. POZVANÍ K ZMENE ŽIVOTA...........................................132
35. ŽIVOT Z BOŽEJ A NAŠEJ TÚŽBY....................................137
36. MILOSRDNÁ LÁSKA, KĽÚČ K ZMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU ...141
37. ŽIVOT JE DANÝ VZŤAHOM K JEŽIŠOVI.......................145
38. SPOĽAHLIVÉ SLOVO, SPOĽAHLIVÝ ŽIVOT.................150
39. BOŽIE SLOVO JE SVETLOM ŽIVOTA ............................155
40. JEŽIŠ CHCE, ABY SME MALI ŽIVOT.............................158
41. JEŽIŠ V MOJOM ŽIVOTE.................................................161
42. BEZ ČOHO KRESŤAN NIE JE KRESŤANOM?...............166
43. ŽIVOT UTVÁRAME SVOJÍM SRDCOM...........................171
44. JEŽIŠ – KRÁĽ MILOSRDNEJ LÁSKY.............................174
45. KRÁĽOVSTVO MILOVANÉHO SYNA.............................177
46. KRISTOV KRÍŽ ZACHRAŇUJE NÁŠ ŽIVOT...................181
47. BOLESTNÉ PREČO...........................................................184
48. ŽIŤ V STRACHU ČI V DÔVERE? ....................................188
49. ŽIŤ Z KRISTOVHO VZKRIESENIA.................................191
50. OBJAVME VEĽKOSŤ SVOJHO ŽIVOTA.........................196

Objaviť krásu života

Príhovory z Božieho slova

zľava
10 %
  • Bežná cena: 4.00€
  • Naša cena: 3.60€

zľava
90 %
Umenie voľby
V Umení voľby sa autor zaujíma o jednu z najdôležitejších ľudských schopností – o umenie zvoliť si t..
4.95€ 0.50€

zľava
10 %
Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Advent a Vianoce
Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom, zmeniť a vykúpiť svet. Adventné..
3.50€ 3.15€

zľava
80 %
Červená hmla
Autorka novely Červená hmla pravdivo zachytáva v príbehu niekoľkých priateľov, členov podzemnej cirk..
9.90€ 2.00€

zľava
81 %
Opátstvo /  Príbeh o vzácnom objave na predmestí amerického veľkomesta
Čo tak asi takí mnísi robia celé dlhé dni? Ako sa žije v opátstve?  Dokáže sa nám prihovor..
8.00€ 1.50€

zľava
86 %
Tajomstvo prísneho pátra
Sci-fi novela Jozefa Repka Tajomstvo prísneho pátra upriamuje pozornosť na počiatky Trnavskej univer..
6.90€ 1.00€