Slovo má moc dotknúť sa každého srdca / Advent a Vianoce

Ježišovo slovo má moc dotknúť sa každého srdca, premôcť zlo dobrom,
zmeniť a vykúpiť svet. Adventné a vianočné obdobie je pre nás príležitosťou nájsť si denne chvíľu ticha a nechať si svoje srdce dotknúť Ježišovým slovom, aby nám evanjelium prinášalo nový život, aby aj v nás dobrom premohlo zlo a aby nás zmenilo. Kiež slová v nasledujúcom  čítaní sa dotknú vášho srdca, sprostredkujú vám dar a ducha Božieho slova a pomôžu vám žiť z tajomstva Adventu a Vianoc.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 140
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2019
Predhovor ............................................................................ 3
1. RÁSŤ V LÁSKE A ROZOZNAŤ, ČO JE LEPŠIE ..................5
2. NECH PÁN ROZHOJNÍ NAŠU LÁSKU ............................10
3. SVET OBNOVENÝ LÁSKOU .............................................14
4. LÁSKA A KRÁSA NÁS ZACHRAŇUJÚ .............................18
5. MODLIŤ SA, DÔVEROVAŤ, MILOVAŤ ........................... 22
6. RADOSŤ A POKÁNIE ....................................................... 26
7. MAŤ NÁDEJ V JEŽIŠOVI .................................................31
8. USTAVIČNE SA RADUJTE ............................................. 36
9. ADVENTNÁ VÝZVA PRE NÁS ..........................................41
10. PRICHÁDZAME PLNIŤ BOŽIU VÔĽU? .......................... 46
11. NECHÁPAŤ, NO NEPRESTAŤ VERIŤ ............................. 50
12. VIANOCE NÁS ROBIA MILOVANÝMI BOŽÍMI DEŤMI 54
13. NECHAŤ SA OBDAROVAŤ ............................................. 58
14. NARODENÝ JEŽIŠ – ZACHRAŇUJÚCA LÁSKA ............ 62
15. ČÍM SÚ PRE NÁS VIANOCE? ..........................................67
16. ZVESTUJEM VÁM VEĽKÚ RADOSŤ ...............................72
17. BOŽIA LÁSKA NÁS POZÝVA K ZMENE ŽIVOTA ............77
18. SVIATOK SVÄTÉHO ŠTEFANA ....................................... 82
19. SVIATOK SVÄTEJ RODINY ............................................. 87
20. SLOVO O KRESŤANSKEJ VÝCHOVE …………………………91Slovo má moc dotknúť sa každého srdca

Advent a Vianoce

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.50€
  • Naša cena: 3.15€

zľava
10 %
Pane, čo mám robiť? / Sme Ježišovými účeníkmi, alebo len chodíme do kostola?
Ako možno živú a osobnú vieru odovzdávať ďalším generáciám? Bude ešte o pár rokov možné po..
13.50€ 12.15€

zľava
10 %
Uverme neuveriteľné / Myšlienky na každý deň
Arcibiskup Fulton John Sheen (* 1895 – † 1979) bol pomocným biskupom Newyorskej arcidiecézy a n..
10.50€ 9.45€

Téma: Cirkev a spoločnosť – 30 rokov vývoja ..
2.00€