S Máriou na ceste života

Spomínam si, ako mladý študent som chodieval so svojou tetou často na púte. Na jednom pútnickom

mieste ma veľmi oslovili slová, ktoré boli napísané pred vchodom do kostola pod obrazom Panny Márie:

Kto nájde mňa, nájde život.

Od malička ma fascinoval život a veľmi mi záležalo na tom, aby som ho neprehral, aby som ho

čo naj lepšie prežil. Dnes, po desaťročiach, rád vyznávam, že s Ježišovou matkou možno nájsť skutočnú krásu života.

Ona nás k nej vedie svojím životom, svojím slovom, svojou láskou.

Kiež slová tejto knižky pomôžu aj vám spolu s ňou objavovať a nachádzať krásu svojho života.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 181
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
OBSAH
ÚVOD 3
1. NAJVÄČŠÍ DAR ŽIVOTA 8
2. BOH VOLÁ A ČLOVEK ODPOVEDÁ 13
3. DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPI NA TEBA 18
4. NEBÁŤ SA PRIJAŤ MÁRIU 23
5. NECHCEL JU VYSTAVIŤ POTUPE 28
6. S MÁRIOU NA CESTE ŽIVOTA 33
7. ČOMU NÁS UČÍ MÁRIA CESTOU K ALŽBETE 38
8. MÁRIINE KRITÉRIÁ ŽIVOTA A MODLITBY 43
9. S MÁRIOU V BETLEHEME 48
10. S MÁRIOU BYŤ KONKRÉTNYM 53
11. S MÁRIOU PRI POKLONE KRÁĽOV 58
12. S MÁRIOU NA ÚTEKU 63
13. S MÁRIOU PREŽÍVAŤ CHVÍĽU BOLESTI 68
14. S MÁRIOU HĽADAŤ JEŽIŠA 73
15. S MÁRIOU NEROZUMIEŤ, 78
NO NEPRESTAŤ VERIŤ, DÚFAŤ, MILOVAŤ 78
16. S MÁRIOU NA CESTE NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA .. 83
17. ĽUDSKY A KRESŤANSKY DOZRIEVAŤ PODĽA
VZORU PANNY MÁRIE 88
18. NA CESTE S JEŽIŠOM A JEHO MATKOU 93
19. S MÁRIOU, KTORÁ POČÚVA A ZACHOVÁVA
BOŽIE SLOVO 98
20. S MÁRIOU NA CESTE BOLESTI 103

21. S MÁRIOU POD KRÍŽOM 108
22. S MÁRIOU SO VZKRIESENÝM KRISTOM 113
23. ŠŤASTNÁ, KTORÁ NEVIDELA, A UVERILA 118
24. S MÁRIOU NA CESTE VERNOSTI 123
25. S MÁRIOU NA CESTE VYTRVALEJ MODLITBY 128
HOMÍLIE
1. NAŠA ÚCTA K PANNE MÁRII 135
2. LÁSKA A KRÁSA NÁS ZACHRAŇUJÚ 139
(Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie)
3. SLÁVNOSŤ SVÄTEJ BOHORODIČKY MÁRIE 143
4. ZVESTOVANIE PÁNA 148
5. NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE 151
6. SKUTOČNÉ ŠŤASTIE SPOČÍVA V ZACHOVÁVANÍ BOŽIEHO SLOVA (Slávnosť Panny Márie Snežnej) 155
7. OBJAVIŤ VEĽKOSŤ SVOJHO ŽIVOTA
(Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie) 160
8. SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 164
9. SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA 168
10. MODLITBA A LÁSKA SÚ PRAMEŇOM NÁŠHO ŽIVOTA
(450. výročie založenia Mariánskych kongregácií) 173

S Máriou na ceste života

zľava
10 %
  • Bežná cena: 3.50€
  • Naša cena: 3.15€

zľava
10 %
Spiritualita a umenie
Zážitok silnej duchovnej skúsenosti, mimoriadne zasahujúcej do života človeka aj spoločenstva, viedo..
8.00€ 7.20€

zľava
10 %
Neodpočívaj, pomáhaj / Fakty zo života blahoslaveného Titusa Zemana  a pohľady na jeho osobnosť
  Vychádza v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v ..
10.00€ 9.00€