Slovo v službe života 3 / Cez rok

Tretia časť cyklu Jozefa Šuppu SJ Slovo v službe života nás sprevádza Cezročným obdobím a opätovne nás pozýva cez úvahy

o tajomstvách Božieho slova uvedomovať si jeho moc pretvárať naše srdcia. Úvahy nás vedú zákutiami každodenných ľudských

trápení a bojov k prameňu posily a spokojného, šťastného života v Božom objatí.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 192
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2016
Úvodné slovo 5
A jeho učeníci uverili v neho 6
Žiť spoľahlivosťou svojej viery 12
Najväčšia je láska 18
Trojjediný Boh – prameň a záruka ľudského života 26
Neuveriť nadarmo 32
Keď ju uvidel, bolo mu jej ľúto 37
Evanjeliový pohľad na hriech a odpustenie 43
Tajomstvo nášho života 49
Učiť sa umeniu žiť 54
Kto je pre mňa Kristus? 59
Sloboda je v láske k druhým 63
Chrániť si evanjelium 69
Učte sa odo mňa, som tichý a pokorný srdcom 74
Život je daný vzájomnými vzťahmi 81
Kto je môj blížny? 86
Bolesť a utrpenie v našom živote 91
Uverili sme v moc Boha 95
Pane, nauč nás modliť sa 99
Byť múdrym a nebyť bláznom 104
Hovoriť veriacim o viere 109
Neochabovať a neklesať na duchu 115
Viera je z hlásania 120
Náš postoj k najväčšej nádeji života 124
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho 129
Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, zomrel 133
Múdrosť života 137
Vystúpil na nebesia, sedí po pravici
Boha Otca všemohúceho 143
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych 148
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev 153
Verím v odpustenie hriechov 158
Vzťah Boha k nám a náš vzťah k nemu 163
Verím vo vzkriesenie tela 168
Pravda nášho života 173
Verím vo večný život 178
Kristus je Kráľom lásky 184

Slovo v službe života 3

Cez rok

zľava
10 %
  • Bežná cena: 4.00€
  • Naša cena: 3.60€

zľava
10 %
153 zaváranín a mäsových jedál sestry Anastázie
Kniha sestry Anastázie z Kongregácie Dcér Božskej Lásky prináša tentokrát predovšetkým recepty ..
7.90€ 7.11€

zľava
50 %
CD Prijať Krista ako svetlo
Duchovná obnova pred Vianocami Text v interpretácii autora.   Hudobná skladba v in..
8.00€ 4.00€

zľava
10 %
Modliť sa Božím slovom
Duchovné cvičenia v každodennom živote   Táto knižka nás pozýva modliť sa Božím slovom. I..
4.00€ 3.60€