Slovo v službe života 2  / Pôst a Veľká noc

Druhá časť cyklu Jozefa Šuppu SJ Slovo v službe života nás bude sprevádzať počas troch mesiacov Pôstneho a Veľkonočného  obdobia. Pozýva nás prežiť tento požehnaný čas tak, aby sa stal pre nás zdrojom sily a skutočného kresťanského života. Byť s Ježišom vo chvíľach vrcholných udalolostí jeho spásneho poslania je privilégium ktoré nám ter Šuppa vo svojich úvahách sprostredkuje. Pozýva čitateľa vstúpiť do Ježišovej blízkosti a s otvorenosťou i odvahou postaviť jeho slovo do služby vlastného života.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 214
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania Február 2016
OBSAH
Úvodné slovo 5
Byť víťazom v pokušení 6
Na čom naozaj záleží v mojom živote? 10
Múdrosť v ťažkých chvíľach života 15
Pozvanie zmeniť život 21
Desať Božích prikázaní 26
Naše stretnutia s Bohom 31
Stretnutie s Kristom mení náš život 36
Zachraňuje nás milosrdná Božia láska 40
Neprestať byť svetlom 45
Pripraviť si srdce 50
Evanjeliový pohľad na hriech a odpustenie 54
Každý potrebuje odpustenie 58
Bolesť, strach, láska 62
Keď smrť znamená život 67
Kým alebo čím si nechávame určovať svoj život 72
Prijímaný a odmietaný kristus 75
Kvetná nedeľa 79
Rozhodnutia v našom živote 82
Náš život v tajomstvách Veľkého týždňa 85
Ježišov posledný večer 89
Pokorná láska slúži 94
Prikázanie lásky 99
Toto je naozaj Boží syn 105
Veľký piatok 109
Viera vo vzkriesenie 112
Niet ho tu, vstal z mŕtvych 118
Vzkriesený Ježiš je dar a výzva k novému životu 123
Čo by bolo, keby nebolo vzkriesenia 128
Radosť z Kristovho vzkriesenia 134
Viera a láska – svetlo nášho života 137
Prijmime dar Ježišovho pokoja 143
Byť svedkom milosrdnej lásky 148
Poznať Ježiša Krista 152
Slovo, srdce a radosť 157
Miluješ ma viac 164
Dávať sa, slúžiť a milovať, aj keď to bolí 168
Situácia Ježišových apoštolov 173
Nedeľa Dobrého pastiera 179
Život je daný vzťahom k Ježišovi 183
Milovať Ježiša zachovávaním jeho slova 188
Láska je pravá, ak je z Boha 193
Posväť nás pravdou 197
Nemôžeme žiť bez modlitby 202
Obnoviť tvár nášho života 206

Slovo v službe života 2

Pôst a Veľká noc

zľava
75 %
  • Bežná cena: 4.00€
  • Naša cena: 1.00€

zľava
10 %
Slovo v službe života 1 / Advent a Vianoce
Prvá časť cyklu Jozefa Šuppu Slovo v službe života nás vovádza do tajomstva Adventu a Vianoc. Pozýv..
3.50€ 3.15€

zľava
10 %
Krížová cesta s pápežom Františkom
  Ježišov kríž je skutočným potvrdením, ako veľmi nás Boh miluje. Je zjavením milosrdnej Bož..
2.00€ 1.80€

zľava
50 %
Byť s Ježišom IV.
Meditácie nad Jánovým evanjeliom Pápež František hovorí: Prvá úloha kresťana je počúvať Božie slovo,..
2.00€ 1.00€

zľava
67 %
Modlitby na Svätý rok milosrdenstva
  „Žiadajme si od Pána, aby opätovne prebudil v každom z nás a v celom Božom ľude vieru v to..
1.50€ 0.50€