Akvinský Tomáš

Zobraziť:
Zoradiť podľa:
zľava
5 %
O habitech

O habitech

Lidské jednání, pokud je svobodné, je zaměřené k nějakému cíli. Toto zaměření je pro etickou tr..

5.20€ 4.94€

zľava
5 %
O našem poznání Boha

O našem poznání Boha

V První části Sumy, poté co Tomáš pojedná o teologii a důkazech Boží existence, věnuje svoji pozorno..

6.40€ 6.08€

zľava
5 %
O prozíravosti

O prozíravosti

Výraz „dobro“ lze užít dvěma způsoby: za prvé materiálně pro to, co je dobré; za druhé formálně, pod..

7.70€ 7.32€

zľava
5 %
O separovaných substancích

O separovaných substancích

Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou h..

8.97€ 8.52€

zľava
5 %
O stvoření v šesti dnech

O stvoření v šesti dnech

Přímý výklad poměrně rozsáhlé části Písma v takovém detailu, jaký najdeme v traktátu o šes..

7.20€ 6.84€

zľava
5 %
O teologii

O teologii

Postup Sumy teologie je v jistém smyslu kruhový: vychází od Boha jako Stvořitele a směřuje k&nb..

4.60€ 4.37€

zľava
5 %
O životě činném a kontemplativním

O životě činném a kontemplativním

Největší význam shledává Tomáš v životě smíšeném, který spojuje kontemplaci a činnost. Jako typ..

4.00€ 3.80€

zľava
5 %
Otázky o ctnostech II  / Láska a naděje

Otázky o ctnostech II / Láska a naděje

Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí t..

13.53€ 12.85€

zľava
5 %
Rozdělení a metody vědy

Rozdělení a metody vědy

5. a 6. otázka komentáře sv. Tomáše k Boethiovu spisu De Trinitate. Jedno z nejvýznamnějších děl ant..

5.50€ 5.23€

zľava
5 %
Vtělené Slovo I

Vtělené Slovo I

Náš Spasitel Pán Ježíš Kristus, dle svědectví anděla, „vysvobodil svůj lid z jeho hříchů“ a v&n..

9.20€ 8.74€

zľava
5 %
Výklad listu svatého Pavla Filipanům

Výklad listu svatého Pavla Filipanům

Tomáš Akvinský nebyl pouze filosof a teolog, ale také vykladač Písma svatého. Jeho komentáře k bibli..

11.00€ 10.45€

zľava
5 %
O činnostech tělesných tvorů v Teologické sumě

O činnostech tělesných tvorů v Teologické sumě

Poslední otázky První části Teologické sumy pojednávají o činnostech tvorů. Nejprve se, v otázkách 1..

6.85€ 6.51€

zľava
5 %
O starém zákoně v Teologické sumě

O starém zákoně v Teologické sumě

Traktát o starém zákoně (STh I-II, q. 98-105) navazuje na pojednání o zákonech obecně a předchází tr..

13.50€ 12.82€