Cena Dominika Tatarku 2017

S radosťou oznamujeme, že Cena Domnika Tatarku za rok 2017  bola udelená dielu Komentáre k Starému zákonu 5. zv. – Žalmy 51 – 75 od autorského kolektívu pod vedením Bohdana Hroboňa, ktoré sme vydali v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.  

 

Ako vo svojom laudáciu povedal Ján Štrasser: “Nemám kompetenciu odborne posúdiť dielo osemnástich biblistov, teológov, filológov, prekladateľov... napokon, tú má len málokto. No ako spisovateľ viem a ako človek cítim, že je to grandiózna práca rozsahom, a najmä hĺbkou – 25 žalmov, minuciózne opísaných, analyzovaných, interpretovaných, komentovaných z rôznych pohľadov a aspektov. Oceňujem toto dielo najmä ako autentický vklad do našej kultúry v tom najširšom význame tohto slova.”

 

Cena Dominika Tatarku sa udeľuje od roku 1995. Určená je autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a nadväzuje na duchovný odkaz spisovateľa Dominika Tatarku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o alternatívnom riešení sprorov.

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.