Ponúkol som  Pánu Bohu svoj život

Oľga Koščová vo svojich spomienkach píše, ako P. Benjamín nezabúdal popri modlitbách a povzbudzovaní ani na prirodzené potreby ich rodiny. Pred Vianocami im napr. kúpil kapra, keďže gazdiná nemohla stáť v obchode. A tak 23. decembra 1963 prišiel k nim na návštevu. Kapor bol vo vani a o. Benjamín žartoval, debatoval a povzbudzoval tak prirodzene ako doteraz. Keď v ten deň od nich odchádzal, pani Oľga šla za ním zavrieť dvere a pritom ho prosila, aby doviedol na návštevu aj svoju mamu. O. Benjamín ešte zažartoval: „Áno, poviem jej – milostivá pani Koščová ich pozývajú!“ Jej spomienky ďalej pokračujú: „A potom mi podal ruku a povedal: ‚Buďte pokojná, vo veľkom pokoji, ponúkol som Pánu Bohu svoj život, aby matka deťom bola uchovaná. Cítim, že Boh to prijal!‘ A zavrel za sebou dvere. Vtedy som ho videla naposledy. Úprimne priznám, že som ani nestihla, ani nedokázala zareagovať.“

V spomienkach adresovaných synovi Stanislavovi uvádza Oľga Koščová mnohé príhody a zážitky s o. Benjamínom. Ako sama píše, robí to nielen preto, aby ho lepšie poznal, ale aj kvôli zdôrazneniu okolností jeho obety: bolo to v čase, keď bol „tak vitálny, tak plný života, optimizmu a energie, že len z tohto pohľadu možno to spoznať, nielen spoznať, ale oceniť jeho obeť. V plnej životnej sile – to je čosi, čo nemožno hodnotiť ani chápať, za čo možno len ďakovaťKniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 160
Formát 14 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2021
Zoznam použitých skratiek a značiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Predhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1 Pôvod, štúdiá a rehoľné povolanie
Benjamína Martinského (Martona) (1921 – 1950) . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1 Rodná obec a farnosť Likavka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Pôvod a rodina Benjamína Martona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3 Život v rodine Martonových . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Otec a matka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Súrodenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Ľudová škola v Likavke a gymnázium v Trnave . . . . . . . . . . . . . . 23
1.5 Noviciát v Spoločnosti Ježišovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.6 Gymnázium v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.7 Štúdium filozofie v Trnave a v Brne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.8 Magisterská prax v Levoči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.9 Štúdium v Bratislave a začiatok teologických štúdií v Trnave . . . . . . . . 33
2 Život a perzekúcia Benjamína Martinského
od zrušenia kláštorov do roku 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1 Jasov a Podolínec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Vojenská služba v PTP a kňazská vysviacka Benjamína Martinského . . . . 41
Pobyt a služba v Strašiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Cesta ku kňazstvu a „primičná“ sv. omša . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ďalšia činnosť P. Benjamína Martinského počas služby v PTP . . . . . . . 48
Práca v Kladne, na stavbách a následné ukončenie služby v PTP . . . . . . 50
2.3 Civilné zamestnania Benjamína Martinského SJ . . . . . . . . . . . . . . 55
Práca v bani v Handlovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ďalšia činnosť Benjamína Martinského v roku 1953 . . . . . . . . . . . . 56
Práca a tajná pastorácia Benjamína Martinského v Žiline
až do zaistenia v r. 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.4 Roky vo väzení (1955 – 1960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Zatknutie, vypočúvanie a rozsudok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Výkon trestu a amnestia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3 Pôsobenie P. Benjamína Martinského po prepustení z väzenia
po obetu jeho života (1960 – 1964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.1 Civilné zamestnania a pôsobenie Benjamína Martinského v Žiline . . . . . 74
3.2 Priateľstvá P. Benjamína s rodinami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Spomienky príbuzných z Likavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Spomienky známych zo Žiliny a Handlovej . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Priateľstvo P. Benjamína Martinského s rodinou Koščovou . . . . . . . . . 80
3.3 Ponuka života za život matky s dieťaťom a naplnenie obety . . . . . . . . 87
Posledná návšteva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Pracovný úraz a jeho následky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Pobyt P. Benjamína v nemocnici a narodenie Stanislava Košča . . . . . . . 91
Okolnosti smrti P. Benjamína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Pohreb kňaza P. Benjamína Martinského SJ . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.4 Odkaz života a obety P. Benjamína Martinského SJ . . . . . . . . . . . .100
Patrón života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Prejavy úcty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Zoznam bibliografických odkazov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Prílohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Textová príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Obrazová príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Zdroje obrázkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

Ponúkol som Pánu Bohu svoj život

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.40€

zľava
10 %
Duchovné rozlišovanie podľa kresťanskej tradície / Príhovory pre Vatikánsky rozhlas
Duchovné rozlišovanie je v stredobode záujmu ignaciánskej spirituality a stáva sa čoraz dô..
7.00€ 6.30€

zľava
78 %
Život ma naučil mať ľudí rád
Knihu spomienok pátra Ferdiša Takáča na prvý pohľad možno jednoducho zaradiť k dokumentom a svedectv..
4.55€ 1.00€