Prosím  za svoju zem

Pápež František napísal encykliku Laudato si o starostlivosti o náš spoločný domov a 24. mája 2020 vyhlásil jej osobitný rok. Svätý Otec František nás pozýva, aby sme sa nielen zamysleli, ale aj modlili a menili svoj prístup k Stvoriteľovmu daru, ktorým je naša planéta Zem,  náš spoločný domov. Nech nám k tomu pomôžu pre každý týždeň v roku aj nasledujúce  myšlienky a modlitby.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 125
Formát 11 x 16 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2020
Predhovor ..................................................................... 3
Úvodná prosba k Duchu Svätému ............................... 4
1. SME STRÁŽCAMI VŠETKÉHO STVORENIA ............ 5
2. BOHU PATRÍ ZEM A VŠETKO, ČO JE NA NEJ ........ 7
3. SME STVORENÍ Z LÁSKY A PRE LÁSKU ................. 9
4. NARUŠENÉ TRI ZÁKLADNÉ VZŤAHY .................... 11
5. SLOBODA ZNAMENÁ MILOVAŤ BLÍŽNYCH ..........13
6. STAČÍ JEDINÝ DOBRÝ ČLOVEK, ABY BOLA NÁDEJ ..15
7. TREBA CHRÁNIŤ ŽIVOT ČLOVEKA AJ PRÍRODY .17
8. BOH JE JEDINÝ PÁN ............................................... 19
9. PRÍKLAD STAROSTLIVEJ LÁSKY ………………………21
10. SVET JE RADOSTNÝM TAJOMSTVOM .................. 23
11. ZMENA JE NIEČO ŽIADUCE ……………………………… 25
12. ZLOČIN PROTI PRÍRODE ........................................ 27
13. KLÍMA JE SPOLOČNÝM DOBROM .........................29
14. PITNÁ VODA JE PRE ŽIVOT NEVYHNUTNÁ ………31
15. V KRISTOVI SME JEDNO TELO ………………………… 33
16. HROZÍ NÁM ĽAHOSTAJNOSŤ ................................ 35
17. ZNEČISTENÉ PROSTREDIE A ZNEČISTENÝ ČLOVEK 37
18. ČLOVEK BOL STVORENÝ PRE LÁSKU ................... 39
19. BOŽIE SLOVO MÁ PRE NÁS VŽDY NÁDEJ ............ 41
20. STVORENIE MOŽNO POCHOPIŤ IBA AKO DAR .. 43
21. VYVOĽ SI ŽIVOT .......................................................45
22. PRÍRODA NIE JE IBA PREDMETOM ZISKU ……… 47
23. SPOLOČNÝM CIEĽOM JE BOH...............................49
24. BOH STVORIL SVET PRE VŠETKÝCH …………………51
25. NEPRESTAŇME SA PÝTAŤ NA ZMYSEL KAŽDEJ VECI 53
26. BOŽÍM DAROM JE ZEM AJ ČLOVEK ..................... 55
27. OZDRAVIŤ ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ VZŤAHY ............ 57
28. BEZ PRAVDY SA KAZÍ KULTÚRA ........................... 59
29. PRÁCA NIE JE IBA PREDMETOM ZISKU .............. 61
30. ZODPOVEDNE TVORIŤ VO VEDE .......................... 63
31. KVALITA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA ................................ 65
32. EXISTUJE „EKOLÓGIA ČLOVEKA“ ........................ 67
33. ZÁKLADNÁ OTÁZKA …………………………………………69
34. NESCHOPNOSŤ VÁŽNE SA ZAMYSLIEŤ ................71
35. ZISK NEMÔŽE BYŤ JEDINÝM KRITÉRIOM .......... 73
36. KEĎ TECHNIKA A EKONOMIKA NEROBIA SVET LEPŠÍM .... 75
37. ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLOČNÉMU DOBRU .. 77
38. KULTÚRNA, DUCHOVNÁ A VÝCHOVNÁ VÝZVA . 79
39. NEZABUDNIME NA SVOJU DÔSTOJNOSŤ ........... 81
40. ZMEŇTE ZMÝŠĽANIE ………………………………………83
41. ÚSTREDNÝ VÝZNAM RODINY ................................85
42. VÝCHOVA SVEDOMIA ………………………………………87
43. EKOLOGICKÁ SPIRITUALITA ................................89
44. EKOLOGICKÁ KONVERZIA .................................... 91
45. KEĎ MENEJ JE VIAC ............................................... 93
46. STRATA POKORY V ČLOVEKU ............................... 95
47. VĎAČNOSŤ ZA DARY STVORENIA ......................... 97
48. BOH JE NAŠÍM SPOLOČNÝM OTCOM ………………99
49. PRAKTIZOVAŤ MALÚ CESTU LÁSKY ...................101
50. BOH PRIJÍMA PRÍRODU A PRETVÁRA JU ......... 103
51. S MÁRIOU A JOZEFOM PRACOVAŤ NA OCHRANE SVETA . 105
52. V SRDCI SVETA JE PÁN ŽIVOTA, KTORÝ NÁS VEĽMI MILUJE 107
MODLITBY
MODLITBA ZA NAŠU ZEM ...........................................110
MODLITBA KRESŤANOV A CELÉHO STVORENIA ... 111
OSOBITNÁ MODLITBA NA ROK LAUDATO SI .......... 113
PROSBA ZA NAŠU ZEM …………………………………………114
CHVÁLOSPEV SVÄTÉHO FRANTIŠKA Z ASSISI ........ 115
LITÁNIE PÁPEŽA FRANTIŠKA POČAS ADORÁCIE ... 117
MODLITBA ŽALMOM 145 ............................................ 120

Prosím za svoju zem

zľava
10 %
  • Bežná cena: 2.90€
  • Naša cena: 2.61€

zľava
10 %
Putovanie  / Ježiš vo svojej zemi
„Putovanie do Svätej zeme ma ohromilo. Bolo takmer neuveriteľné ocitnúť sa na miestach, kde kedysi ž..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
Komentáre k Starému zákonu 8 / Žalmy 101 - 118
Vychádza v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity. 8. zväzok dlhodobého projektu ..
25.00€ 22.50€

zľava
10 %
CD  Zázraky Pátra Pia
Zvuková nahrávka knihy v interpretácii Jozefa Šimonoviča Svätý kupucínsky kňaz Páter Pio (kanonizov..
8.00€ 7.20€