Viera a život  6/2021  - elektronická verzia

Téma: Rodina ako domáca Cirkev
 Časopis
Počet strán 100
Formát pdf
Téma: Rodina ako domáca Cirkev
Predhovor: – R. Mésároš 1
Ako ďalej v pastorácii rodín? – L. Csontos 3
Rozhovor s manželmi Rényiovými z Bratislavy o konverzii, adopcii, aj pomoci
chudobným v Afrike – A. Eliášová 10
Hodnoty v „ringu“ a roztlieskavači doby (Niekoľko poznámok na margo toho,
čím a v čom žijeme.) – P. Tománek 13
Svedectvo z pralesa – S. Tóthová 21
Profily
Široké obzory a duchovné mosty profesora Daniela Škovieru (K nedožitým
75. narodeninám vzácneho pedagóga, prekladateľa a dobrého človeka) – E. Juríková 24
Sochár Rajmund Lauro v „galérii osobností“ – P. Cabadaj 26
Duchovný život
Teologická meditácia: Ježiš v dome Márie a Marty: otázky z obrazu
majstra Tintoretta – B. Dado 29
Duchovné zamyslenie: Bez správnych pravidiel sa rodina rozpadne – M. Vivoda 33
4 tipy na dobré knihy – A. Eliášová 36
Štúdie a dimenzie
Historicko-liturgický pohľad na podávanie Eucharistie na ruku – V. Dufka 39
Svätý Róbert Bellarmín – učiteľ Cirkvi a patrón jezuitskej univerzitnej
mládeže – L. Hromják 48
Boh nám dal dar Svätého písma – † J.Kyselica 59
Jezuitské školstvo ako odpoveď na niektoré súčasné náboženské patológie – L. Jeník 75
Všimli sme si
Vianoce s Dietrichom Bonhoefferom – F. Sočufka 87
S poslaním proroka v literatúre i poézii (Jubileum profesorky Evy Fordinálovej) – Ľ. Košík 92
Recenzie
M. Andoková: Čierna som, a predsa krásna. Tyconiov výklad
Piesne piesní 1,5. – E. Juríková 95
J. Eldredge: Vezmi si svoj život späť. Každodenné cvičenia do bežného života
vo svete, ktorý sa zbláznil – M. Moravčíková 97
Výber myšlienok:
P. Ladislav Csontos SJ: 50 zamyslení pre rodiny (Trnava : Dobrá kniha, 2021) 9, 23, 38, 74
Obrazová príloha
Biblia (témy rodiny) v galériách, v múzeách i súkromných zbierkach

Viera a život 6

2021 - elektronická verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 3.00€