Viera a život 1/2019

Téma:  Pápeži ako strážcovia hodnôtČasopis
Počet strán 100
Formát 15,5 x 23 cm
Predhovor: Cirkev pod vedením Ducha Svätého v každom čase – L. Csontos 1
Rozvoj Petrovho primátu v teologickom kontexte – A. Adam 3
Rozhovor so šéfredaktorom slovenskej redakcie Rádia Vatikán,
pátrom Jozefom Bartkovjakom SJ – A. Eliášová 24
Benedikt XVI. a katolícka identita – K. Hulmanová 31
Pápeži očami slovenského diplomata (svedectvo) – J. Mikloško 35

Profily
Monumentálne exilové sakrálne dielo Jozefa G. Cincíka (Pred 110 rokmi sa narodil
jeden z najtalentovanejších slovenských umelcov) – P. Cabadaj 37
Boží muž „v pozadí“ (Tajný provinciál jezuitov – P. Matej Marko SJ) – L. Csontos 42

Duchovný život
Teologická meditácia: Pápež – strážca duchovných pokladov – J. Benkovský 47
Duchovné zamyslenie: Byť dlažbou pre druhých – M. Vivoda 52
4 tipy na dobré knihy – R. Mesároš56

Štúdie a dimenzie
Teologické vnímanie hudby – P. Dufka 58
Od homo educandus k homo oeconomicus? – R. Nemec 69
Rodina z hľadiska kulturológie – M. Benedik 77

Všimli sme si
Miláno: špecifiká a vzácnosti najväčšej diecézy sveta - K. Žáková 88

Recenzie
Petranský, I. A.: Dejiny cirkví a náboženských spoločností na Slovensku v 20. storočí
– M. Moravčíková 94
Papanek, G.: Historia gentis Slavae – Juraj Papánek: Prvé dejiny slovenského národa,
1780 – E. Juríková 96
Lichner, Miloš (ed.): Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu. Zborník
príspevkov z interdisciplinárnej vedeckej konferencie.om rana kresťanskej
latinskej tradície – L. Csontos 97

Výber myšlienok
Stanislav Polčin SJ: Po stopách apoštolov (pamiatke sv. Petra a sv. Pavla) 23, 46, 87, 98

Obrazová príloha
Umenie a poklady Vatikánu 17

Viera a život 1

2019

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 2.00€

zľava
10 %
Kapitoly zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi
  Termínom sociálna náuka Katolíckej cirkvi sa označuje súhrn výrokov a úvah Cirkvi, prostre..
5.80€ 5.22€

zľava
80 %
Sociálny kódex Cirkvi
Dielo obsahuje syntetický výklad sociálnych téz, citovanie najdôležitejších cirkevných dokumentov, v..
4.95€ 1.00€