Biblické povzbudenia so svätými

Podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu sa majú v liturgii svätej omše veriacim štedrejšie sprístupniť poklady Biblie. Jednou z možností, ktoré nám liturgia ponúka, sú omšové čítania zo Svätého písma na sviatky svätých. Tieto úryvky zo Starého i Nového zákona nielenže ponúkajú aj také Božie slovo, ktoré v iných omšiach nemá príležitosť zaznieť, ale v spojení s príkladom a svedectvom konkrétneho svätca sú veľkým povzbudením pre nás, ktorí Božie slovo počúvame. Poľský karmelitán Dominik Wider biblické texty obohatil krátkymi zamysleniami. Vznikla tak praktická knižka, ktorá v sebe spája krátku informáciu o svätcovi podľa liturgického kalendára, úryvok zo Svätého písma, ktorý sa na jeho sviatok číta v liturgii, a aktuálnu úvahu nad biblickým textom. Kiež sú jej stránky pre nás povzbudením.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie prvé
Počet strán 396
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2013
Sv. Bazil Veľký a Gregor Nazianzský 5
Sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz 8
Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi 11
Sv. Anton, opát 14
Sv. Fabián, pápež a mučeník 16
Sv. Šebastián, mučeník 18
Sv. Agnesa, panna a mučenica 20
Sv. Vincent, diakon a mučeník 22
Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi 24
Obrátenie svätého Pavla, apoštola 26
Sv. Timotej a Títus, biskupi 28
Sv. Angela Merici, panna 31
Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi 34
Sv. Ján Bosco, kňaz 36
Sviatok Obetovania Pána 39
Sv. Blažej, biskup a mučeník 42
Sv. Oskar, biskup 44
Sv. Agáta, panna a mučenica 47
Sv. Pavol Miki a spoločníci mučeníci 48
Sv. Hieronym Emiliani 50
Sv. Školastika, panna 53
Lurdská Panna Mária 55
Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie 57
Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi 60
Katedra sv. Petra, apoštola 63
Sv. Polykarp, biskup a mučeník 65
Sv. Kazimír 67
Sv. Perpetua a Felicita, mučenice 69
Sv. Ján z Boha, rehoľník 72
Sv. Františka Rímska, rehoľníčka 74
Sv. Patrik, biskup 77
Sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi 80
Sv. Jozef, ženích Panny Márie 82
Sv. Turibius de Mongrovejo 85
Zvestovanie Pána 88
Sv. František z Paoly, pustovník 89
Sv. Izidor, biskup a učiteľ Cirkvi 91
Sv. Vincent Ferrer, kňaz 94
Sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz 96
Sv. Stanislav, biskup a mučeník 97
Sv. Martin I., pápež a mučeník 99
Sv. Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi 101
Sv. Vojtech biskup a mučeník 104
Sv. Juraj, mučeník 106
Sv. Fidél zo Sigmaringenu, kňaz a mučeník 108
Sv. Marek, evanjelista 110
Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník 112
Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi 114
Sv. Pius V., pápež 117
Sv. Jozef, robotník 119
Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 122
Sv. Filip a Jakub, apoštoli 124
Sv. Nereus a Achileus, mučeníci 126
Sv. Pankrác, mučeník 128
Sv. Matej, apoštol 130
Sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník 132
Sv. Ján I., pápež a mučeník 133
Sv. Bernardín Sienský, kňaz 136
Sv. Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi 138
Sv. Gregor VII., pápež 140
Sv. Mária Magdaléna de Pazzi, rehoľníčka 142
Sv. Filip Neri, kňaz 145
Sv. Augustín z Canterbury, biskup 147
Sv. Justín, mučeník 149
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie 151
Sv. Marcelín a Peter, mučeníci 153
Sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci 155
Sv. Bonifác, biskup a mučeník 158
Sv. Norbert, biskup 160
Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi 162
Sv. Barnabáš, apoštol 164
Sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 166
Sv. Romuald, opát 168
Sv. Alojz Gonzaga, rehoľník 169
Sv. Paulín z Noly, biskup 170
Sv. Ján Fišer, biskup a Tomáš Morus, mučeníci 172
Narodenie svätého Jána Krstiteľa 174
Narodenie svätého Jána Krstiteľa 176
Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi 177
Sv. Irenej, biskup a mučeník 178
Sv. Peter a Pavol, apoštoli 180
Sv. Peter a Pavol, apoštoli 181
Prví svätí mučeníci Cirkvi v Ríme 182
Návšteva Panny Márie 183
Sv. Tomáš, apoštol 185
Sv. Alžbeta Portugalská 187
Sv. Cyril, mních a Metod, biskup,
vierozvestovia Slovanov 189
Sv. Mária Goretti, panna a mučenica 192
Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz 195
Sv. Benedikt, opát 197
Sv. Henrich 199
Sv. Kamil de Lellis, kňaz 201
Sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi 202
Blahoslavená Panna Mária Karmelská 203
Sv. Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci 205
Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi 206
Sv. Mária Magdaléna 208
Sv. Brigita, rehoľníčka 210
Sv. Jakub, apoštol 212
Sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie 214
Sv. Gorazd a spoločníci 216
Sv. Marta 217
Sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi 219
Sv. Ignác z Loyoly, kňaz 220
Sv. Alfonz Mária de Ligouri, biskup a učiteľ Cirkvi 223
Sv. Euzébius Vercellský, biskup 225
Sv. Ján Mária Vianney, kňaz 226
Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 228
Premenenie Pána 230
Sv. Sixtus II., pápež a spoločníci, mučeníci 232
Sv. Kajetán, kňaz 234
Sv. Dominik, kňaz 236
Sv. Vavrinec, diakon a mučeník 238
Sv. Klára, panna 240
Sv. Poncián, pápež a Hypolit, kňaz, mučeníci 241
Sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník 243
Nanebovzatie Panny Márie 246
Sv. Štefan Uhorský 248
Sv. Ján Eudes, kňaz 250
Sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi 252
Sv. Pius X., pápež 253
Panna Mária Kráľovná 255
Sv. Ružena Limská, panna 256
Sv. Bartolomej, apoštol 258
Sv. Ľudovít 260
Sv. Jozef Kalazanský, kňaz 262
Sv. Monika 264
Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi 266
Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 267
Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi 269
Sv. Marek Križín, Melichar Grodziecki
a Štefan Pongrácz, kňazi a mučeníci 270
Narodenie Panny Márie 272
Meno Preblahoslavenej Panny Márie 273
Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi 276
Povýšenie svätého Kríža 277
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska 278
Sv. Kornélius, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci 280
Sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi 281
Sv. Január, biskup a mučeník 282
Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz,
Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci 283
Sv. Matúš, apoštol a evanjelista 285
Sv. Kozma a Damián, mučeníci 287
Sv. Vincent de Paul, kňaz 288
Sv. Václav, mučeník 290
Sv. Vavrinec Ruiz a spoločníci, mučeníci 291
Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli 293
Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi 294
Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi 297
Svätí anjeli strážcovia 299
Sv. František z Assisi 300
Sv. Bruno, kňaz 302
Ružencová Panna Mária 303
Sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci 306
Sv. Ján Leonardi, kňaz 308
Sv. Kalixt I., pápež a mučeník 309
Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi 310
Sv. Hedviga, rehoľníčka 312
Sv. Margita Mária Alacoque, panna 314
Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník 315
Sv. Lukáš, evanjelista 317
Sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi,
a ich spoločníci, mučeníci 319
Sv. Pavol z Kríža, kňaz 321
Sv. Ján Kapistránsky, kňaz 323
Sv. Anton Mária Claret, biskup 325
Výročie posvätenia chrámov, ktorých
deň posvätenia nie je známy 327
Sv. Šimon a Júda, apoštoli 328
Všetkých svätých 330
Sv. Martin de Porres, rehoľník 332
Sv. Karol Borromejský, biskup 333
Výročie posviacky Lateránskej baziliky 335
Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi 337
Sv. Martin z Tours, biskup 339
Sv. Jozafát, biskup a mučeník 341
Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi 342
Sv. Margita Škótska 343
Sv. Gertrúda, panna 344
Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka 346
Výročie posv. bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov 348
Obetovanie Panny Márie 350
Sv. Cecília, panna a mučenica 351
Sv. Klement I., pápež a mučeník 353
Sv. Kolumbán, opát 354
Sv. Ondrej Dung-Lac a spoločníci, mučeníci 355
Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica 357
Sv. Ondrej, apoštol 358
Sv. František Xaverský, kňaz 359
Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi 361
Sv. Mikuláš, biskup 363
Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi 365
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie 366
Sv. Damaz I., pápež 368
Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka 369
Sv. Lucia, panna a mučenica 370
Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi 372
Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi 374
Sv. Ján Kentský, kňaz 375
Sv. Štefan, prvý mučeník 376
Sv. Ján, apoštol a evanjelista 378
Sv. Neviniatka, mučeníci 380
Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník 382
Sv. Silvester I., pápež 384

Biblické povzbudenia so svätými

zľava
75 %
  • Bežná cena: 8.00€
  • Naša cena: 2.00€

zľava
73 %
Oheň a nádej
Životopis zakladateľa Komunity Emanuel Pierra Goursata Pierre Goursat (1914 – 1991) ako devätnásťroč..
11.00€ 3.00€

zľava
10 %
Drahý pápež František
Deti z celého sveta mali možnosť napísať Svätému Otcovi list a spýtať sa ho na niečo. Rýchlo poslali..
8.50€ 7.65€

zľava
10 %
Vnútro otvorené dokorán
Zamyslenia    Autorom knihy je kňaz a vysokoškolský učiteľ, ktorý stál na prahu smrt..
9.50€ 8.55€