Antológia - Patristika a scholastika

Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus, Viliam Ockham Vydané v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

 Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie prvé
Počet strán 471
Formát 18 x 24 cm
Väzba viaz.
Dátum vydania 2009
Ladislav Csontos SJ
Predslov 9

1. Aurelius Augustinus

Marcela Andoková
Aurelius Augustinus: Život a dielo 12
Gloria Braunsteiner
Aurelius Augustinus: Podstata ľudského ducha v De Trinitate X
Úvod 22
Gloria Braunsteiner
Aurelius Augustinus: O Trojici, kniha X 34
Marcela Andoková
Aurelius Augustinus: Myseľ ako Boží obraz podľa De Trinitate XIV Úvod 48
Marcela Andoková
Aurelius Augustinus: O Trojici, kniha XIV 62

2. Dionýz Areopagita

Juraj Vittek
Dionýz Areopagita: Mystická teológia Úvod 90
Juraj Vittek
Jednota mystickej, symbolickej a špekulatívnej teológie
v diele Corpus Areopagiticum 94
Juraj Vittek
Dionýz Areopagita: Timotejovi o mystickej teológii 106

3. Tomáš Akvinský

Peter Fotta OP
Tomáš Akvinský: Život a dielo 118
Peter Fotta OP
O bytí a bytnosti sv Tomáša Akvinského 126
Peter Fotta OP
Tomáš Akvinský: O bytí a bytnosti 142
Peter Fotta OP
Teória pravdy v De veritate sv Tomáša Akvinského 166
Peter Fotta OP
Tomáš Akvinský: O pravde 184

4. Bonaventúra

Alžbeta Dufferová OSU
Predslov k Bonaventúrovi a jeho Hexaemeronu 238
Alžbeta Dufferová OSU, Matúš Sitár
Bonaventúra: Collationes k Hexaemeronu – I Collatio 246
Alžbeta Dufferová OSU, Matúš Sitár
Bonaventúra: Collationes k Hexaemeronu – II Collatio 258
Alžbeta Dufferová OSU, Matúš Sitár
Bonaventúra: Collationes k Hexaemeronu – III Collatio 270

5. Rajmund Lullus

Peter Volek
Rajmund Lullus: Ars brevis Úvod, život a dielo 282
Peter Volek
Rajmund Lullus: Krátke umenie (Ars brevis) Úvod do diela 290
Peter Volek
Rajmund Lullus: Krátke umenie 298

6. Ján Duns Scotus

Michal Chabada
Ján Duns Scotus: Život a dielo 338
Matúš Sitár
Metafyzika a dielo Jána Dunsa Scota 344
Michal Chabada
Ján Duns Scotus: Prológ k Ordinatio 356
Michal Chabada
Ján Duns Scotus: Otázky k Aristotelovej metafyzike 388

7. Viliam Ockham

Rastislav Nemec
Viliam Ockham: Život a dielo 398
Rastislav Nemec
Ludger Honnefelder: Viliam Ockham Potenciálnosť metafyziky 406
Rastislav Nemec
Viliam Ockham: Summa logicae 422

Menný register 460
Zoznam autorov 468

Antológia - Patristika a scholastika

zľava
71 %
  • Bežná cena: 14.00€
  • Naša cena: 4.00€

zľava
10 %
Kto je Boh / Pojem Boha v súčasnej analytickej filozofii
Systematické objasnenie základných otázok ohľadom pojmu Boha je v súčasnosti náročná a kom..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
O nepravej ženskej kráse
Tertullianus:  O pestovaní ženskej krásy, Tertullianus: O závoji panien, sv. Cyprián: O správan..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Púť do Svätej zeme/ Itinerarium Egeriae
Úvod, preklad, poznámky a indexy Helena Panczová    Itinerarium Egeriae, v starších ..
6.50€ 5.85€