100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 - 2020

Táto inšpiratívna kniha je nielen veľkolepým či kritickým zhodnotením minulosti, poukázaním na prítomnosť, ale ponúka aj víziu do budúcnosti. 

Jezuitské inštitúcie, ktoré inšpirujú a ohlasujú vieru, ponúkajú solídnu kresťanskú, ľudskú a teologickú formáciu. Charitatívne a kultúrne aktivity pomáhajú sprostredkovať kresťanské hodnoty.

Slovenská provincia sa dobre angažuje na poli ekumenického a medzináboženského dialógu, dialógu medzi vierou a kultúrou a jezuiti sa usilujú odovzdávať vieru skrze jazyk, ktorý je zrozumiteľný aj necirkevnému prostrediu. Ich rehoľa je moderná a dokáže sa prispôsobiť moderným potrebám ľudí. Tým, že sa neustále venujú duchovnému vedeniu skupín a jednotlivcov napĺňajú ideu sv. Ignáca.

Publikácia je zložená z vedeckých príspevkov, pokračujúc cez pútavé osobné svedectvá pátrov, až po denník pútničky Ivany, čo všetko rôznym spôsobom obohacuje čitateľa.Kniha
Vydavateľstvo Dobrá kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 598
Formát 17,5 x 24,5 cm
Väzba viazaná s prebalom
Dátum vydania 2022
Slovo na úvod 9
Milan Hudaček SJ
Zoznam skratiek 11
List generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej o Ignaciánskom
roku 2021 – 2022 15
Arturo Sosa SJ
Spoločný list provinciálov 17
Petr Přádka SJ, Jozef Šofranko SJ

1. kapitola
Spoločnosť Ježišova v historických obdobiach 19
Sto rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 21
Milan Hudaček SJ
Slovensko pohledem tří českých jezuitů: P. Františka Žáka SJ,
Blažeje Ráčka SJ a Adolfa Kajpra SJ 137
Pavel Ambros SJ
Slovenskí jezuiti na akademických inštitúciách Spoločnosti Ježišovej
v Ríme 161
Ján Ďačok SJ
Intelektuálny apoštolát Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej 195
Miloš Lichner SJ
Vydavateľstvo Dobrá kniha – polstoročie jezuitského apoštolského diela 211
František Sočufka SJ
Tajná církev v Československu byla prorockým hlasem 223
Eva Vybíralová
Pozdravné posolstvo apoštolského nuncia slovenským jezuitom 243
Mario Giordana

2. kapitola
Cez osobné svedectvo k duchu charizmy 245
Ján Kalina a jeho služba pre podporu povolaní 247
Milan Hudaček SJ
Príbeh, aký len tak v našich dejinách nenájdete 251
František Mikloško
Felix Jozef Litva SJ 257
Bernard Mišovič SJ
Michal Lacko SJ a jeho profesorská služba 267
Ján Babjak SJ
Pavol M. Hnilica na Druhom vatikánskom koncile 273
Pavol Benedict Lipták OJSS
Biskup v montérkach a literárne „zlatoústy“ kardinál 291
Viliam Judák
Nájsť čistý zmysel pre pravdu 299
Jozef Šuppa SJ
Páter Oskár Formánek SJ a Štátna bezpečnosť 311
Pavol Jakubčin
Štefan Senčík – jezuita s misijným zápalom 343
František Sočufka SJ
Jozef Oprala – kňaz v ohraničenom svete 355
Zuzana Luprichová
Pastorácia pred totalitou a po totalite 367
Ján Ďurica SJ
Hľadanie vlastnej identity 381
Andrej Filipek SJ
V duchu svätého Ignáca 401
František Neupauer

3. kapitola
Jezuiti v pastoračnej asistencii 409
Mediálny trh ako miesto jezuitu 411
Jozef Bartkovjak SJ
Služby v jezuitskom kostole v Bratislave 423
Tomáš Jellúš SJ
Pastorácia mladých, ich rodín a detí pri jezuitskej komunite v Bratislave 431
Juraj Klepáč

Evanjelizácia pri uršulínskom kostole v Bratislave 441
Ľubomír Pilarčík SJ
Spoločenstvo Magis – Sprevádzanie a formácia mladých ľudí 453
Vlastimil Dufka SJ
Ignaciánska pešia púť – Xaveriáda 2006 461
Ivana Krajčíková
Psychológia vo formácii na zasvätený život 473
Leopold Slaninka SJ
Medzi mladými v Trnave 481
Peter Buša SJ
Centrum pomoci pre rodinu v Trnave 491
Matej Kasan SJ
Misia jezuitov v Košiciach 497
František Kovaľ SJ Ladislav Šofranko SJ
Rehoľné dielo v Ivanke pri Dunaji 509
Emil Váni SJ

4. kapitola
Ignaciánská spirituálna služba 519
Čo nás naučilo dávanie exercícií 521
Ján Benkovský SJ
Ignaciánska tradícia v publikáciách slovenských jezuitov 533
Ladislav Csontos SJ
Vendelín Javorka a Duch viery 551
Branislav Dado SJ
Podporovanie povolaní služba pre budúcnosť Spoločnosti Ježišovej 561
Ladislav Šofranko SJ
Máme strach zo slobody 569
Antonio Spadaro SJ
Menný register
Zemepisný register

100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 - 2020

zľava
10 %
  • Bežná cena: 49.00€
  • Naša cena: 44.10€

Ukážka

zľava
10 %
Život plný zázrakov  / Spomienky
  Otto Berger je významný slovenský biznismen, dlhoročný vysokoškolský pedagóg, športový fun..
10.00€ 9.00€

zľava
75 %
Prežívať plnosť viery / Kázne z rokov 2011 – 2013
Čo je centrom môjho života? Aké kritérium v ňom uplatňujem? Môžem o sebe povedať, že viera napĺňa..
8.00€ 2.00€

zľava
10 %
Nájdi svoj skrytý poklad / Cesta modlitby v tichu
Dotlač. Existujú dve zlaté pravidlá o modlitbe. Prvým je, že sa máme modliť, ako vieme. Spôs..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Duchovné cvičenia
Cesta duchovných cvičení pátra Jozefa Lackoviča-Webera je symbolicky zviazaná s rokom 1951, keď boli..
7.50€ 6.75€