Viera a život  2/2022  elektronická verzia

Téma: Kráčanie k svätosti v radostiČasopis
Počet strán 100
Formát pdf súbor
Téma: Kráčanie k svätosti v radosti
Predhovor: Inter arma – R. Mésároš 1
Blahoslavenstvá a rozlišovanie – kľúče pre rast kresťana vo svätosti – R. Mésároš 3
Pán ma pripravoval na misie chorobami i uzdraveniami, aby som vedela
pomáhať chorým – Rozhovor s misionárkou, rehoľnou sestrou
Stellamaris Tóthovou z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – A. Eliášová 14
Radosť je cesta plná „objavov“ (Svedectvo) – M. Hricáková 22
Moji „radostní svätí“ – M. Leschinger 24
Profily
Strážca „národnej pamäti“ Rudolf Lesňák – Ľ. Košík 26
Matúš Jankola: horlivosť v službách tvorivosti v zámorských misiách – P. Cabadaj 28
Duchovný život
Teologická meditácia: Slávny Giotto a cesta za svätým Františkom – M. Červený 32
Duchovné zamyslenie: Svätosť – exkluzivita pre každého – M. Vivoda 39
4 tipy na dobré knihy – A. Eliášová 42
Štúdie a dimenzie
Proglas – jedinečná katechéza odovzdávania viery – M. Dérová 45
Návraty k prorokovi Eliášovi – mužovi Božieho ohňa – B. Dado 55
Synodálna cesta – téma dnešnej Cirkvi – M. Hudaček 66
Dumka o Tovarišstve – P. Cabadaj 81
Všimli sme si
List provinciála Spoločnosti Ježišovej na Slovensku k 400. výročiu svätorečenia
sv. Ignáca – J. Šofranko 90
Kresťania v Sýrii sú chudobnými vyhnancami – Postoj.sk (prevzaté) 92
Recenzie
I. Axamitová, J. Jurina: Keramika – M. Šmihulová 94
A. Deodato, A. Cencini, G. Ugolini: Zranění způsobená zneužíváním. Pomůcka
pro formátory, vychovatele a pastorační pracovníky – S. Orečný 96
Výber myšlienok:
Gilbert Keith Chesterton: Ohromné maličkosti 25, 31, 93, 98
Obrazová príloha
Radosť a svätosť podľa Giotta 33

Viera a život 2

2022 elektronická verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 3.00€