Viera a život  1/2022  tlačená verzia

január – február  2022 

Téma: Synoda – cesta odvahy



Časopis
Počet strán 100
Formát 15, 5 x 23 cm
Téma: Synoda – cesta odvahy
Predhovor: Synoda – cesta odvahy – R. Mésároš 1
Synodálna cesta v službe evanjelizácie – M. Hudaček 3
Rozhovor s výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska
ThLic. Ivanom Ružičkom – A. Eliášová 12
Anketa s osobnosťami k téme čísla – A. Eliášová 21

Profily
Priekopník ekumenizmu (P. František Bednár SJ) – L. Csontos 31
Michal Lacko SJ: bohaté dielo a úctyhodný zápas o slobodu gréckokatolíkov – P. Cabadaj 34
Juraj Chovan-Rehák: tvorivosťou k hlbokým pravdám – P. Cabadaj 38

Duchovný život
Teologická meditácia: Jordaensovi Štyria evanjelisti na jednom plátne – B. Dado 42
Duchovné zamyslenie: Boží dych v Cirkvi – M. Vivoda 45
4 tipy na dobré knihy – R. Mésároš 49

Štúdie a dimenzie
Patrón proti moru a epidémiám – svätý Rochus – Ľ. Hromják 51
Prorok Eliáš – muž Božieho ohňa – B. Dado 55
Mahlerova hudba a jej posolstvo – brána k postmodernej ére – Z. Buchová Holičková 72

Všimli sme si
Na margo pandémie a strát (poznámka) – A. Eliášová 79
Múzeá musia čeliť náboženskej negramotnosti. Mladí Európania už netušia, načo
slúžil kalich – B. Petrík (prevzaté) 80
Keď muži dávajú svoju rodinu a deti na prvé miesto – A. Potocká (prevzaté) 82
Nová Gianna Mollová – M. Ostrovská (prevzaté) 85
Spomienka na Viliama Turčányho (1928 – 2021) – A. Peťová (prevzaté) 87

Recenzie
J. Vurum: Dejiny Nitrianskeho biskupstva – Episcopus Nitriensis memoria – L. Csontos 89
L. Csontos: Môže byť svedectvo obetí komunizmu chápané ako mučeníctvo? – J. Ďurica 90
A. Filipek: Poď a nasleduj ma – J. Ďurica 92
K. Strmeň: Preblahoslavená – P. Cabadaj 93
J. Rokoský: Útěk z Leopoldova – Ľ. Košík 96

Výber myšlienok:
Arturo Sosa SJ, Darío Menor: Na ceste s Ignácom 11, 30, 41, 44, 48, 54, 88, 98

Obrazová príloha
Vedenie Cirkvi Duchom Svätým na plátnach majstrov 17

Osobitná príloha:
Obsah XXXI. ročníka Viery a života

Viera a život 1

2022 tlačená verzia

  • ISBN
  • Dostupnosť: Skladom
  • Naša cena: 5.00€