Ohnisko lásky / Meditácie o Litániách k Ježišovmu srdcu

Kňaz svätého života, vynikajúci a mimoriadne obľúbený profesor Svätého písma Jozef Búda (1898 – 1994) vydal v roku 1977 pod pseudonymom Jozef Chata meditácie o jednotlivých invokáciách Litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

V novom vydaní prinášame tieto texty, ktoré umožňujú hlboký ponor do tajomstva druhej božskej osoby. Jednotlivé tituly Ježišovho srdca autor vďaka svojmu výnimočnému poznaniu Svätého písma zaujímavo vysvetľuje na ich biblickom pozadí. Zdôrazňuje ich kristologický rozmer, čím posilňuje osobný vzťah čitateľa ku Kristovi. A v neposlednom rade čnosti Ježišovho srdca prístupným a konkrétnym spôsobom predkladá ako vzor pre ľudí, ktorí si toto srdce uctievajú. Pre všetkých ctiteľov Najsvätejšieho Srdca bude kniha hlbokým prameňom modlitby.Kniha
Vydanie Štvrté
Počet strán 558
Formát 13 x 16,5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2020
Predhovor k štvrtému vydaniu 5
Srdce Syna večného Otca 9
Srdce Duchom Svätým utvorené
v lone panenskej Matky 23
Srdce podstatne zjednotené
s Božím Slovom 37
Srdce nekonečnej velebnosti 51
Svätý chrám Boží 66
Stánok Najvyššieho 80
Dom Boží a brána do neba 95
Horiace ohnisko lásky 110
Schránka spravodlivosti a láskavosti 125
Srdce plné dobroty a ľúbosti 140
Hlbokosť všetkých čností 155
Srdce najhodnejšie všetkej chvály 169
Kráľ a stredisko všetkých sŕdc 183
Srdce, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania 198
Srdce, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva 214
Srdce, v ktorom má Otec zaľúbenie 230
Srdce, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali 245
Túžba za večnými výšinami 259
Srdce trpezlivé a veľmi milosrdné 274
Srdce bohaté pre všetkých, čo ho vzývajú 288
Prameň života a svätosti 303
Zmierna obeta za naše hriechy 316
Srdce preplnené potupami 331
Srdce strýznené pre naše neprávosti 346
Srdce až na smrť poslušné 360
Srdce kopijou prebodnuté 378
Premeň všetkej útechy 393
Náš život a naše vzkriesenie 407
Náš pokoj a naše zmierenie 425
Obeta za hriešnikov 439
Spása všetkých, čo v neho dúfajú 454
Nádej všetkých, čo v ňom zomierajú 469
Slasť všetkých svätých 485
Ježišu, tichý srdcom, pretvor naše srdce podľa
svojho srdca 500
Ježišu, pokorný srdcom, pretvor naše srdcia podľa
svojho srdca 516
Modlitba 531
Žiivot a dielo Profesora Jozefa Búdu 547

Ohnisko lásky

Meditácie o Litániách k Ježišovmu srdcu

zľava
50 %
  • Autor: Búda Jozef
  • ISBN 978-80-8191-259-7
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 14.90€
  • Naša cena: 7.50€

zľava
10 %
Svätý Ignác, ochranca matiek, ktoré čakajú dieťa / deviatnik, litánie, modlitby
Svätý Ignác je predovšetkým známy ako autor Duchovných cvičení. Menejho poznáme ako ochrancu matiek,..
1.50€ 1.35€

zľava
10 %
Objaviť krásu života / Príhovory z Božieho slova
Možno ste sa s tým stretli aj vy sami. Počuli ste hovoriť ľudí: Život nemá zmysel. Život je p..
4.00€ 3.60€