K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície

Mladá Cirkev bola od počiatku konfrontovaná s viacerými problémami. A nešlo len o príkoria vo forme početných prenasledovaní zo strany rímskych vladárov. Cirkevné dejiny nám ukazujú viaceré otázky, ktoré muselo spoločenstvo kresťanov riešiť po smrti apoštolov. Vlastne hneď po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista sa vynorili pochybnosti o jeho božstve a ani spory týkajúce sa Svätej Trojice nenechali na seba dlho čakať. Ľudia sa celkom prirodzene dopytovali, čo ich čaká po smrti, a kedy sa splnia slová Spasiteľa o poslednom súde. Vznik viacerých heretických smerov kresťanskému spoločenstvu v hľadaní pravých odpovedí nijak nepomohol, skôr výrazne poškodil. Diela cirkevných otcov dávajú odpovede nielen na kristologické, trinitárne či pneumatologické otázky, ale ukazujú pravé učenie Cirkvi a jej odporúčania aj vo všednom živote kresťanov. Pravidelné čítanie Svätého písma, pristupovanie k sviatostiam, manželstvo, celibát, penitenčná prax sú len zlomkom oblastí, ktorým sa venujú diela starokresťanskej tradície. Aj v tomto ohľade má štúdium textov cirkevných otcov v dnešnej dobe svoj nepopierateľný význam. Poskytuje nám vynikajúci príklad sledovania teologických úvah na témy späté s počiatkami kresťanstva a posilňuje našu vedomosť o problémoch, ktoré musela Cirkev riešiť. Súčasne sa však skrze poznanie hlbokých myšlienok ranokresťanských spisovateľov vďaka ich pravovernosti a svätosti života upevňuje i naša viera.

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 512
Formát 17 x 24, 5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2017
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Cyprián z Kartága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
O modlitbe Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9. list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
80. list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Elvírska synoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Preklad kánonov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Svätý Ambróz z Milána. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
O dobre smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
O pannách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Výklad viery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
O tajomstvách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
O skone brata Satyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Fides Damasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Hilár z Poitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Pojednanie o tajomstvách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
O Adamovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
O Trojici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Chromatius z Akvileie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
17A. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
30. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
40. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Aurelius Augustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Život svätého Augustína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
6. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
106. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
272. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
O Trojici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Vyznanie viery z 215. homílie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
80. homília k Jánovmu evanjeliu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Parížsky koncil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Preklad textu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Peter Chrysologus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
43. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Vincent Lerinský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Commonitorium – Pojednanie na obranu starobylosti a univerzálnosti
katolíckej viery proti svetským novinkám všetkých heretikov . . . . . . 342

Lev Veľký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
21. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
63. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
96. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
List Flavianovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Cézar Arleský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
6. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
7. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Vyznanie viery z 9. homílie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
25. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Orleánsky koncil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Preklad kánonov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Gregor Veľký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
17. homília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Štyri knihy rozhovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Pastoračné pravidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Apponius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Život . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Úvod do Komentára k Piesni piesní . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
3. kniha Komentára k Piesni piesní 3, 25 – 30 . . . . . . . . . . . . . 493

Použitá literatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Pramene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Instrumenta patristica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Sekundárna literatúra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície

zľava
10 %
  • Bežná cena: 18.00€
  • Naša cena: 16.20€

zľava
41 %
Nedeľa včera, dnes a navždy
Autor obhajuje nedeľu ako sviatočný deň. Pre kresťanov je toto dielo podnetom a povzbudením nanovo o..
1.19€ 0.70€