Cesta jasnozrivosti / Filozofický dialóg s dielom Alberta Camusa


Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 138
Formát 15,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2017
ŽIVOT AKO OTÁZKA alebo PREČO PRÁVE ALBERT CAMUS . . . . . 9
Filozof alebo literát? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pesimista alebo optimista? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1 NEGATÍVNE OBDOBIE – ABSURDITA . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.1 Potreba zmyslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.2 Jasnozrivé zrenie ne-zmyslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.2.1 Camusov spor s Plotinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2.2 Nostalgia – konštitutívny údaj ľudského vedomia . . . . . . . 35
1.2.3 Zrútenie kulís ako zisk i strata . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.2.4 Násobenie života – násobenie absurdity . . . . . . . . . . . . 38
1.2.5 Otázky o samovražde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.3 Camusovo „nie“ Bohu a večnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.3.1 Nič, len tento život. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.3.2 Nezhody s kresťanstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.4 Absurdný človek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.4.1 Sizyfos v interpretácii Albeta Camusa . . . . . . . . . . . . . 47
1.4.2 Nepublikovaný román Šťastná smrť. . . . . . . . . . . . . . . 50
1.4.3 Outsider z románu Cudzinec . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.5 Absurdita v dielach iných autorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.5.1 Zápas s Bohom u Fiodora Michajloviča Dostojevského . . . . 59
1.5.2 Labyrinty Franza Kafku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2 POZITÍVNE OBDOBIE – VZBURA . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.1 Vzbúrený človek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.1.1 Domnienka o ľudskej prirodzenosti . . . . . . . . . . . . . . 75
2.1.2 Vražda – hranica, ktorú možno prekročiť len raz . . . . . . . . 80
2.1.3 Túžená jednota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.1.4 Vzbura ako miera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2.1.5 Nová kultúra so stredomorským duchom . . . . . . . . . . . 85
2.1.6 Akási zvláštna láska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.2 Absurdita ako katalyzátor identít v románe Mor . . . . . . . . . . . 89
2.2.1 Život ako epidémia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.2.2 Život v kulisách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.2.3 Úsilie v mene presvedčenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.2.4 Svätosť bez Boha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.3 Prorok z románu Pád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2.4 Ľudskosť v zbierke poviedok Vyhnanstvo a kráľovstvo . . . . . . . . 99
3 OBDOBIE ÚPRIMNOSTI – LÁSKA . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.1 Albert Camus ako Jacques Cormery. . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.1.1 Prvý človek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.1.2 Nad hrobom otca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.1.3 Beznádejná láska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
ZMYSEL VYDOBYTÝ Z NE-ZMYSLU . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Cesta jasnozrivosti

Filozofický dialóg s dielom Alberta Camusa

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.50€
  • Naša cena: 6.75€

zľava
10 %
Duchovné sprevádzanie podľa tradície kresťanského Východu / Príhovory pre Vatikánsky rozhlas
Po niekoľkých rokoch kňazského života som nadobudol presvedčenie, že duchovné sprevádzanie potr..
6.50€ 5.85€

zľava
10 %
O nepravej ženskej kráse
Tertullianus:  O pestovaní ženskej krásy, Tertullianus: O závoji panien, sv. Cyprián: O správan..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Púť do Svätej zeme/ Itinerarium Egeriae
Úvod, preklad, poznámky a indexy Helena Panczová    Itinerarium Egeriae, v starších ..
6.50€ 5.85€