Kto je Boh / Pojem Boha v súčasnej analytickej filozofii

Systematické objasnenie základných otázok ohľadom pojmu Boha je v súčasnosti náročná a komplexná záležitosť. Po stáročiach hľadania odpovedí na základné otázky o svete a ľudskom živote sa naakumulovali rôzne názory o Bohu, ktoré sa filozofi a teológovia pokúšali systematicky usporiadať, prehĺbiť a kriticky prehodnotiť. Ak sa im nedarilo vytvoriť ucelený myšlienkový systém, používali analógie, metafory a symboly, aby mali aspoň približné odpovede. Je lepšie mať aspoň približné vysvetlenie, ktoré je koherentné so skúsenosťou, ako nemať žiadne. V tejto monografii ide o podobný pokus, ale s tým rozdielom, že metafory a symboly sú v nej vylúčené. Posledné desaťročia filozofických diskusií, hlavne v kontexte súčasnej analytickej filozofie, umožňujú pomerne dobre objasniť tézy týkajúce sa pojmu Boha. Pri celkovom pohľade na predkladané filozofické teórie je zaujímavé a prekvapivé, čo všetko je možné povedať o Bohu na základe bežného pozorovania sveta a logického uvažovania.

Ľuboš Rojka je profesorom (straordinario) filozofie na Gregorovej univerzite v Ríme so zameraním na filozofiu náboženstva a filozofiu mysle, v spolupráci s centrom Kognitívnych štúdií na Filozofickej fakulte Trnavskej univezity v Trnave. Jeho najznámejšie publikácie sa popri skúmaní Božieho jestvovania týkajú otázok súvisiacich s kresťanskou koncepciou osobných vlastností Boha,  ako aj vlastností ľudskej mysle a ľudského vedomia.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 136
Formát 14,5 x 20, 5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2018
Predslov 7
Úvod 8
1. Reč o Bohu 18
1. 1. Problém hovorenia o Bohu 19
1. 2. Verifikačný princíp 27
1. 3. Analógie a pojmy Boha 33
2. Entitatívne vlastnosti 40
2. 1. Božia jednoduchosť a nemennosť 40
Námietky proti jednoduchosti 47
2. 2. Nutnosť a aseita 57
2. 3 Božia večitosť 61
Večnosť v Biblii 69
3. Vše-vlastnosti 71
3. 1. Vševedúcnosť 71
Poznanie budúcich kontingentností 77
Stredné poznanie 83
3. 2. Všemohúcnosť 85
Imanentnosť a transcendentnosť 90
3. 3. Dokonalá dobrota stvoriteľa 91
4. Ontologické argumenty 94
4. 1. Anzelmov argument v Proslogion 2 a 3 96
Gaunilova kritika 101
4. 2. Námietka Tomáša Akvinského 104
4. 3. Apriórne argumenty René Descarta 107
4. 4. Doplnok od Gottfrieda W. Leibniza 111
4. 5. Námietky Immanuela Kanta 112
4. 6. Súčasné diskusie 116
Záver 121
Literatúra 123
Register 133


Kto je Boh

Pojem Boha v súčasnej analytickej filozofii

zľava
10 %
  • Bežná cena: 6.00€
  • Naša cena: 5.40€

zľava
10 %
Metóda filozofického skúmania / Stručne, jasne a prakticky
Predložený text objasňuje základné pravidlá racionálneho postupovania vo filozofickom skúmaní a ..
3.00€ 2.70€

zľava
10 %
Posmrtný život, zázraky a filozofický ateizmus
Úvod do filozofickej teológieDruhý dielPrvý diel filozofickej teológie Kto je Boh a či vôbec j..
6.00€ 5.40€

zľava
86 %
Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie
Štruktúra tejto monografickej práce, ktorú sme nazvali „Náčrt Whiteheadovej procesuálnej filozofie“,..
6.90€ 1.00€

zľava
71 %
Antológia - Patristika a scholastika
Aurelius Augustinus, Dionýz Areopagita,Tomáš Akvinský, Bonaventúra, Rajmund Lullus, Ján Duns Scotus,..
14.00€ 4.00€