Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie

Človek vo svojej existencii neustále túži po naplnenom, krásnom a dynamickom živote. Túži po harmónii a vyrovnanosti, ktoré sa prejavujú úsilím dosiahnuť celistvosť života, kde sú myslenie, cítenie, telesná a psychická energia integrované v prežívaní. Túži po duchovnom, čo sa prejavuje hľadaním hodnôt, ktoré jednotlivca presahujú a ukazujú mu možnosť transcendencie. Neustále hľadá špecifický zmysel života vo svojom životnom priestore, zapojený do spoločenstva s inými ľuďmi.

Mnohí ľudia nemajú prostriedky a nie sú schopní samostatne nájsť vnútorné zdroje, aby mohli realizovať tieto hlboké ľudské ašpirácie a zveľaďovať svoj ľudský potenciál.

Counselling ako pomáhajúci vzťah a sprevádzanie môže byť jednou z ciest, ktoré v tomto pomáhajú.

V prvej časti knihy predstavujeme metódu counsellingu ako druh pomáhajúceho vzťahu k ľuďom v záťažových situáciách, ktorí hľadajú nástroje na dosiahnutie sebapoznania a osobného rastu v modernej, neustále a rýchlo sa meniacej spoločnosti.

V druhej časti knihy predkladáme novú a špecifickú metódu counsellingu. Ide o formu duchovnej pomoci človeku, nazývanú pastoračné sprevádzanie (pastoral counselling), čo vzniká na princípoch a zámeroch psychologického counsellingu a efektívnej pastorálnej pomoci, spájajúc ich metódy. Je to proces a prostredníctvom neho osoba nadobúda skúsenosť Boha, ktorý oslobodzuje, uzdravuje, uzmieruje a podnecuje duchovný rast smerom k plnosti života.

Veríme, že táto kniha čitateľovi pomôže pochopiť zmysel sprevádzania iných ľudí na spoločnej ceste životom. Zároveň môže poslúžiť ako príručka pre odborníkov pomáhajúcich profesií a osobám, ktoré vykonávajú pastorálnu činnosť, pomôže kráčať po boku ostatných s láskyplnou starostlivosťou spoločným smerom.

 

ThLic. Krzysztof Trębski MI

 

Člen Rehole slúžiacich chorým – rehole kamiliánov; magisterské štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave; licenciát na Medzinárodnom inštitúte pastorálnej teológie zdravotníctva „Camillianum“ v Ríme, ktorý je súčasťou Lateránskej pápežskej univerzity; aktuálny teologický výskum na inštitúte „Camillianum“ v Ríme a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave; bývalý nemocničný kaplán v nemocniciach Santo Spirito a Sv. Jakuba v Ríme. Momentálne je rektorom Sanktuária sv. Kamila de Lellis v Bucchianico (Taliansko), rodisku zakladateľa rehole kamiliánov.

 

 

 Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 76
Formát 17,5 x 25 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2016
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1. Koncept counsellingu ako pomáhajúceho vzťahu . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Vzťah ako pravá odpoveď na najhlbšie túžby človeka . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Historický náčrt vývoja counsellingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3. Rozvoj counsellingu v Európe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4. De@ nície counsellingu ako pomáhajúceho vzťahu . . . . . . . . . . . . . . 16
1.5. Protagonisti pomáhajúceho vzťahu: poradca a klient . . . . . . . . . . . . 21
1.5.1. Poradca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.5.2. Klient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6. Dohoda medzi poradcom a klientom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2. Pastoračné sprevádzanie (pastorálny counselling) . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1. Duchovné základy sprevádzania na pastoračnej pôde . . . . . . . . . . . . 29
2.1.1. Evanjeliový model duchovného sprevádzania . . . . . . . . . . . . . 30
2.2. Pastoračná starostlivosť vyjadrená v pomáhajúcom vzťahu . . . . . . . . . . 33
2.2.1. Krehkosť nástrojom v pastoračnom sprevádzaní . . . . . . . . . . . . 34
2.3. Korene pastoračného sprevádzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4. Ekleziálne zázemie pastoračného sprevádzania . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Dimenzie pastoračného sprevádzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1. Antropologické predpoklady pastoračného sprevádzania. . . . . . . . . . . 39
3.2. Ciele pastoračného sprevádzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3. Špeci@ cký charakter pastoračného sprevádzania . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4. Štýl pastoračného sprevádzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.5. Pastoračná diagnóza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4. Kompetenčný rámec poradcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.1. Motivácie pastoračného poradcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2. Schopnosti pastoračného poradcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.3. Správanie pastoračného poradcu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.4. „Nedirektívne“ techniky v pomáhajúcom vzťahu . . . . . . . . . . . . . . 57
4.5. Vybrané vzťahové techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.5.1. Pozorovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.5.2. Bezprostrednosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.5.3. Konfrontácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.5.4. Syntéza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5. Paradigma priebehu pastoračného sprevádzania:
Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Záver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Bibliogra/ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Counselling ako pomáhajúci vzťah a pastoračné sprevádzanie

zľava
10 %
  • Bežná cena: 4.90€
  • Naša cena: 4.41€

zľava
85 %
Dieťa a Biblia
Poňatie biblických príbehov cez dramatickú výchovu Autorky s dlhoročnými skúsenosťami s pedagogi..
6.61€ 1.00€

zľava
83 %
Zomieranie
Zomieranie znamená pre človeka koniec všetkých plánov, hranice jeho možností, skúsenosť, že je vydan..
5.81€ 1.00€

zľava
78 %
Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti
Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako part..
3.15€ 0.70€