Púť do Svätej zeme/ Itinerarium Egeriae

Úvod, preklad, poznámky a indexy Helena Panczová 

 

Itinerarium Egeriae, v starších prácach známe pod názvom 

Peregrinatio Aetheriae, je správa o púti do Svätej

zeme v listovnej forme, pochádzajúca pravdepodobne

z roku 384. Ide o unikátne dielo z hľadiska textu, jazyka

i obsahu a je tiež jedným z nepočetných starovekých

spisov pochádzajúcich z ruky ženy. Predkladaná publikácia

poskytuje toto dôležité dielo v bilingválnej podobe.

Egeriine zápisky sa nám zachovali v jedinom manuskripte

z 11. storočia (Codex Aretinus), ktorý bol objavený

koncom 19. storočia. Tento latinský text je jazykový

dokument mimoriadnej závažnosti, pretože zachytáva

variant latinčiny obdobia neskorého cisárstva, v ktorom

sa okrem klasickej normy uplatňovali aj prvky súdobého

hovorového jazyka.

Pokiaľ ide o obsah, Itinerarium Egeriae pozostáva

z dvoch častí. V prvej autorka opisuje sväté miesta, ktoré

navštívila: Sinaj a Egypt, vrch Nebó, okolie Jordánu,

Edessu, sýrsku Mezopotámiu a záverečnú cestu do

Konštantínopola. V druhej časti je zachytená jeruzalemská

liturgia – podrobne je opísaná liturgia hodín

 

a nachádzame tu najstaršie doklady tzv. štáciovej liturgie.Kniha
Vydanie Prvé
Počet strán 222
Formát 13 x 19,5 cm
Väzba brožovaná
Dátum vydania 2006
Úvod
Unikátne dielo unikátnej autorky
Obsah diela
Text
Datovanie
Forma a názov diela
Osobnosť autorky
Jazyk a štýl
Základné tendencie ľudovej latinčiny
Fonetika a ortografia
Morfológia
Syntax
Lexika
Edičné poznámky
O tomto diele
O biblických citátoch a prepise vlastných mien a gréckych slov
Skratky použité v kritickom aparáte

Kritický text a preklad
I. časť – Putovanie po svätých miestach (1 – 23)
Sinaj a Egypt (1 – 9)
Na vrch Nebó (10 – 12)
V okolí Jordána. Jóbov hrob (13 – 16)
Edessa a sýrska Mezopotámia (17 – 21)
Cesta do Konštantínopola (22 – 23)
II. časť – Jeruzalemská liturgia (24 – 49)
Každodenná liturgia (24.1. – 24.7.)
Nedeľná liturgia (24.8. – 25.6a.)
Epifánia – sviatok Narodenia Pána (25.6b. – 25.12.)
Štyridsiaty deň po Epifánii – Stretnutie Pána
so Simeonom a Annou (26)
Veľký pôst (27)
Pôstne zvyklosti (28)
Predposledný (siedmy) týždeň Veľkého pôstu (29)
Veľký týždeň (30 – 38)
Pascha (39 – 40)
Veľkonočné obdobie (41 – 42)
Päťdesiaty deň po Pasche – Päťdesiatnica (43)
Obdobie po Päťdesiatnici (44)
Katechéza pred krstom (45 – 47)
Sviatok posvätenia chrámu – Enkenia (48 – 49)
Indexy
Index mien, miest, vecí a latinských a gréckych výrazov
Obrazová príloha

Púť do Svätej zeme

Itinerarium Egeriae

zľava
10 %
  • Autor: Egeria
  • ISBN 80-7141-539-1
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 6.50€
  • Naša cena: 5.85€

zľava
10 %
O nepravej ženskej kráse
Tertullianus:  O pestovaní ženskej krásy, Tertullianus: O závoji panien, sv. Cyprián: O správan..
6.00€ 5.40€

zľava
10 %
Slávne svedectvo mučeníkov
Výber z najstaršej mučeníckej literatúry Predkladaný výber chronologicky zachytáva literárne svedect..
10.00€ 9.00€

zľava
10 %
Výklad Veľpiesne 1. časť / Prológ a  Homílie 1 – 5
V starovekom východnom Stredomorí existovala dlhá kultúrna tradícia, ktorá vnímala transcendentný vý..
8.00€ 7.20€