Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít

Medzi stavmi života v Cirkvi sa nachádza život podľa evanjeliových rád a k jeho podstate patrí uzatvorenie zmluvy medzi Bohom a človekom. Podoba „spečatenia“ tohto zväzku sa vyvíjala postupne a nadobudla formu známu dnes pod termínom rehoľné sľuby. Práve táto skutočnosť sa stala objektom nášho štúdia v zmysle ich konceptu a spôsobu realizácie. Skrze štúdium textov inšpirátorov troch veľkých historických spiritualít, Augustína z Hippa, Františka z Assisi a Ignáca z Loyoly, objasňujeme ako tri krátke texty evanjelia, v ich interpretácii, dokázali odkryť mnohým generáciám plné a komplexné darovanie sa človeka Bohu ako zmysel jeho existencie. hLic. Miloš Lichner SJ, D. Th., je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (TF TU). Odborne sa venuje latinskej patrológii, so špecializáciou na teológiu sv. Augustína, ranokresťanskej dogmatickej teológii a histórii 4. – 5. storočia. Miroslava Jusková OSF, Th.D., je prodekankou pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a rozvoj fakulty. Odborne sa venuje spirituálnej teológii, zvlášť františkánskej spiritualite so zreteľom na moderné a súčasné františkánstvo. Th.Lic. Ján Benkovský SJ, je interným doktorandom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (TF TU). Odborne sa venuje sa štúdiu ignaciánskej spirituality.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 143
Formát 143
Väzba brožovaná
Dátum vydania 201

Rehoľné sľuby v konfrontácii spiritualít

zľava
10 %
  • Bežná cena: 7.90€
  • Naša cena: 7.10€

zľava
10 %
Blízki Bohu i ľuďom 1. a 2. / v darčekovej kazete
    Životopisy svätých a komentáre k cirkevným sviatkom v kalendárnom poradí na celý..
90.00€ 81.00€

zľava
10 %
Tri sľuby / Chudoba, čistota a poslušnosť v Spoločnosti Ježišovej
Božie volanie a odpoveď človeka na toto volanie prostredníctvom tzv. profesie evanjeliových rád sa p..
6.00€ 5.40€

zľava
25 %
Stručný katolícky teologický slovník
Stručný katolícky teologický slovník predstavuje nástroj potrebný na zoznámenie sa so základ..
20.00€ 15.00€

zľava
10 %
Súborné dielo 6. zväzok / Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život
Mysteria Regni Dei, Cirkevné rehoľné právo, Zasvätený život Do šiesteho zväzku, ktorý v..
14.90€ 13.41€

zľava
10 %
Rehoľné a mníšske rúcha na Slovensku
Kniha obsahuje farebné fotografiie každého rúcha: jedna veľká fotografiia spredu a dv..
18.00€ 16.20€