Byť s Ježišom III.

Meditácie nas Lukášovým evanjeliom V encyklike Boh je Láska čítame: Modlitba ako prostriedok vždy nového načerpania síl od Krista sa stáva celkom konkrétnou naliehavou potrebou. Kto sa modlí, nemrhá časom, aj keď sa zdá, že situácia je z každej stránky naliehavá a žiada sa iba konať. Božie slovo je pre nás prameňom životnej sily, ktorú potrebujeme pre svoj každodenný život. Hoci sú tieto meditácie venované viac kňazom, môžu pomôcť všetkým, ktorým záleží na živote z Božieho slova. Kiež nám pomôžu dozrievať v osobnom vzťahu s Ježišom.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 108
Formát 11 x 16 cm
Väzba brož.
Dátum vydania 2014
1. ZATIAHNI NA HLBINU ................................. 7

2. ŠIEL ZA NÍM .................................................. 10

3. VYVOLIL SI DVANÁSTICH ........................... 13

4. KDE JE VAŠA VIERA? ................................... 16

5. JEŽIŠ VYSIELA DVANÁSTICH ..................... 19

6. PRIŠLI K JEŽIŠOVI .......................................22

7. VÝCHOVA MYSLE I SRDCA.......................... 25

8. PRVÝ A JEDINÝ .............................................28

9. HĽA, POSIELAM VÁS.................................... 31

10. PÁN SI MA VYVOLIL A POSLAL ..................34

11. RADOSŤ APOŠTOLOV .................................. 37

12. BLAHOSLAVENÉ SÚ VAŠE OČI ...................40

13. PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA ....................43

14. CHRÁŇTE SA POKRYTECTVA .....................46

15. HĽADAJTE BOŽIE KRÁĽOVSTVO ...............49

16. KTO MÔŽE BYŤ UČENÍKOM........................ 52

17. DÁVAJTE SI POZOR...................................... 55

18. ODPUSTIŤ A VERIŤ ......................................58
19. DOSTANETE OVEĽA VIAC ........................... 61

20. NAPLNENIE JEŽIŠOVEJ TÚŽBY .................64

21. SOM TEN, KTORÝ OBSLUHUJE .................. 67

22. VYTRVAŤ V SKÚŠKACH ...............................70

23. PÁN SA MODLÍ ZA PETRA ........................... 73

24. MODLITE SA.................................................. 76

25. APOŠTOLI PRI ZAJATÍ JEŽIŠA.................... 79

26. PETER ŠIEL ZĎALEKA ZA NÍM ...................82

27. NEČAKANÁ UDALOSŤ ZMŔTVYCHVSTANIA ....85

28. JEŽIŠ, KTORÝ POČÚVA ................................88

29. JEŽIŠ HOVORÍ .............................................. 91

30. ZOSTAŇ S NAMI............................................94

31. POKOJ VÁM ................................................... 97

32. VY STE TOHO SVEDKAMI...........................100

33. STÁLE BOLI V CHRÁME.............................. 103

Byť s Ježišom III.

zľava
50 %
  • Bežná cena: 2.00€
  • Naša cena: 1.00€

zľava
50 %
Byť s Ježišom IV.
Meditácie nad Jánovým evanjeliom Pápež František hovorí: Prvá úloha kresťana je počúvať Božie slovo,..
2.00€ 1.00€

zľava
10 %
Modliť sa Božím slovom
Duchovné cvičenia v každodennom živote   Táto knižka nás pozýva modliť sa Božím slovom. I..
4.00€ 3.60€

zľava
10 %
Slovo v službe života 3 / Cez rok
Tretia časť cyklu Jozefa Šuppu SJ Slovo v službe života nás sprevádza Cezročným obdobím a opätovne n..
4.00€ 3.60€