Duchovné cvičenia

Tieto cvičenia sú veľmi užitočné a prospešné pre veriacich v Krista na duchovnú útechu a na úžitok nielen pre dobrú povesť, ktorá prichádza o nich z mnohých miest, ale aj pre dôkazy širokej verejnosti... Po dôkladnom preskúmaní sme uznali, že sú plné nábožnosti a svätosti, že sú a budú veľmi užitočné a prospešné na povzbudenie a duchovný úžitok veriacich. pápež Pavol III.Kniha
Vydanie prvé
Počet strán 206
Formát 12 x 20,5 cm
Väzba viazaná
Dátum vydania 2005
Na cestu 7

Vznik Duchovných cvičení a slovenský preklad 9
Duchovné cvičenia v pápežských dokumentoch 13
Zoznam skratiek 16
Poznámky pre lepšie porozumenie cvičení 18

Prvý týždeň 31
Princíp a fundament 31
Osobitné a každodenné spytovanie svedomia 35
Všeobecné spytovanie svedomia 38
Všeobecná spoveď s prijímaním 43
Rozjímanie o hriechu 49
Rozjímanie o pekle 54
Dodatky, aby sa lepšie robili cvičenia 57
Poznámky 61

Druhý týždeň 63
Nazeranie na Kristovo kráľovstvo 63
Nazeranie o vtelení 68
Nazeranie o narodení 71
Poznámky 75
Úvod k úvahe o stavoch 78
Rozjímanie o dvoch zástavách 79
Rozjímanie o troch kategóriách ľudí 84
Poznámky 88
O troch spôsoboch poníženosti 88
O vykonaní voľby 90
Pokyny na zlepšenie vlastného života a stavu 96

Tretí týždeň 98
Udalosti od Betánie po Poslednú večeru 98
Udalosti od večere po záhradu 101
Poznámky 102
Pravidlá ako sa v budúcnosti správať pri jedení 105

Štvrtý týždeň 108
Pán Ježiš sa zjavil svojej Matke 108
Poznámky 110
Nazeranie na dosiahnutie lásky 112
Tri spôsoby modlitby 118

Tajomstvá zo života Pána 123
Pravidlá na rozoznávanie duchov 147
Pravidlá pri dávaní almužien 155
O škrupuliach 157
O zmýšľaní bojujúcej Cirkvi 159
Slovník 165
Ukazovateľ 189Duchovné cvičenia

zľava
10 %
  • Bežná cena: 9.50€
  • Naša cena: 8.55€

zľava
10 %
Pane, ty vieš všetko...
Impulzy k duchovným cvičeniam vo všednom dni Tridsať meditácií obsiahnutých v tejto knižke môže č..
5.50€ 4.95€

zľava
10 %
Štyri týždne v Pôste / Duchovná cvičenia  v každodennom živote
Páter Peter Bujko SJ hĺbkou svojej osobnosti zanechalhlbokú stopu v mnohých ľuďoch, čo ho poznali. V..
2.90€ 2.61€