Duchovné cvičenia

Hrob P. Vendelína Javorku v Žiline je aj dnes miestom, kde sa prichádzajú mnohí modliť za svoje potreby v dôvere, že budú vyslyšaní na príhovor tohto mučeníka viery za jednotu kresťanov Východu a Západu. Jeho životná púť sa začala v Černovej v roku 1882 a cez mnohé miesta prešla až na Ďaleký východ a do Sovietskeho zväzu, kde strávil desať rokov v táboroch nútených prác, a napokon sa ukončila v Žiline v roku 1966. Mnohí jeho spoluväzni, kňazi i laici po prepustení s obdivom hovorili o úžasnej odovzdanosti dobrého pátra v utrpení, ktorý si síce aj niekedy v skrytosti poplakal, ale iným slúžil s láskavou a radostnou tvárou.

Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly boli pre noho prameňom, z ktorého čerpal silu pre svoj život vo vernosti svojmu kňazskému a rehoľnému povolaniu. Texty jeho jednotlivých meditácií, ktoré sa zachovali pochádzajú pravdepodobne z roku 1957 a verne sledujú dynamiku duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly. Sú ovocím jeho exercícií, ktoré si konal každoročne a ukazujú model ročných duchovných cvičení, ktorý používala zakladateľská generácia slovenských jezuitov. Aj dnes môžu obohatiť toho, ktorý si podľa nich urobí duchovné cvičenia.Kniha
Vydanie Prvé
Dátum vydania 2018
Počet strán 308
Formát 14, 5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Predhovor editorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ladislav Csontos SJ: P. Vendelín Javorka SJ a duchovné cvičenia . . . . . . . . . . .9
1.Duchovný koreň Spoločnosti Ježišovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2. Historický kontext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Modely duchovných cvičení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.Povzbudenie k nadšenej vytrvalosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2. Ovocie vernosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3. Teologická meditácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Otvorený prameň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vendelín Javorka SJ Duchovné cvičenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1. Sme deti Božie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2. O stvorení a cieli človeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3. Stvorenie, úloha a cieľ iných tvorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4. O nezaujatosti k tvorom (indiferencia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5. De triplici peccato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6. De peccato protoparentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7. Zvláštny hriech jednotlivých ľudí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8. De propriis peccatis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
9. Repetitio de peccato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
10. De inferno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11. De Regno Christi – O kráľovstve Kristovom . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
12. De Annuntiatióne – Zvestovanie Panne Márii. . . . . . . . . . . . . . . . 103
13. De nativitate Domini Nostri Jesu Christi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
14. Pastieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
15. Circumcisio Domini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
16. Traja králi (mudrci) od východu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
17. Purifi catio B.M.V. – Obetovanie v chráme . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
18. Útek do Egypta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
19. Návrat z Egypta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
20. Vita abscondita in Nazareth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
21. Vystúpenie Ježiša v chráme, keď mal dvanásť rokov . . . . . . . . . . . . . 139
22. De duobus vezillis – O dvoch práporoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
23. De tribus classibus – O troch ľudských klasách (skupinách) . . . . . . . . . 152
24. De baptismo Christi – Krst Kristov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
25. De tentatione Christi – Pokúšanie Ježišovo . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
25. De vocatione apostolorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
27. De vocatione apostolorum II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
28. Svadba v Káne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
29. Očistenie chrámu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
30. De octo beatudinibus – Kristova reč na hore . . . . . . . . . . . . . . . . 183
31. De miraculis in mari – Kristus utíši more . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
32. Kristus chodí po mori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
33. Rozposlanie apoštolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
34. Conversio Magdalenae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
35. Kristus nasýti päťtisíc ľudí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
36. Transfi guratio – Premenenie Kristovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
37. Resusctatio Lazari – O vzkriesení Lazára . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
38. Hostina v Betánii u Šimona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
39. Dominica Palmarum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
40. Reč Kristova v chráme pred smrťou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
41. Posledná večera (ulitma coena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
42. In Horto – Tajomstvo na Olivovej hore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
43. Ab Horto ad Annam – Tajomstvá od Olivovej hory do Annáša . . . . . . . 236
44. Tajomstvá od Annáša do Kajfáša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
45. Tajomstvo od Kaifáša do Piláta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
46. Tajomstvo od Piláta k Herodesovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
47. Tajomstvo od domu Herodesovho do domu Pilátovho . . . . . . . . . . . 251
48. Tajomstvá od Piláta do krížovej cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
49. Mysterium crucis – Tajomstvo kríža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
50. Tajomstvá od kríža do hrobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
51. Resurrectio Christi. Prvé zjavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
52. Druhé zjavenie Pána Ježiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
53. Tretie zjavenie Pána Ježiša – ženám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
54. Štvrté zjavenie – Petrovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
55. Piate zjavenie – Emauzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
56. Šieste zjavenie – všetkým učeníkom vo večernej sieni . . . . . . . . . . . . 285
57. Siedme zjavenie – Tomášovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
58. Ôsme zjavenie – na Genezaretskom jazere. . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
59. Deviate zjavenie – na Tábore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
60. Nanebovstúpenie Pána . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
61. Meditácia o nadobudnutí lásky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Duchovné cvičenia

  • Bežná cena: 7.50€
  • Naša cena: 6.75€
Tento web používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní týchto stránok súhlasíte s ich používaním. Viac o cookies sa dozviete tu.