Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia / stredný formát, mäkká väzba, obálka odtieň biela káva

farba obálky: odťieň biela káva

 

+ bonus: Ako za rok prečítať celú Bibliu

 

 Vydanie obsahuje označenie jednotlivých biblických kníh - praktické palcové indexátory, ktoré umožnia rýchle vyhľadanie príslušnej knihy.

 

      V skromnom zozname slovenských katolíckych prekladov Biblie má preklad Antona Boteka výnimočné miesto. Autor na ňom pracoval s cieľom

priblížiť biblické texty moderným jazykom. Ten je prvým krokom k lepšiemu porozumeniu neraz neľahkých textov pochádzajúcich z čias od ktorých nás delia dve tisícročia, ba i viac. Okrem zrozumiteľnosti jazyka je obrovskou prednosťou tohto vydania jeho doplnenie úvodmi, komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie.      

 

Jeruzalemská Biblia je preklad Svätého písma do francúzštiny, ktorý vznikol vďaka mnohoročnému úsiliu Jeruzalemskej biblickej školy, ktorú vedú dominikáni. Vynikajúci biblisti zhromaždili všetky dostupné historické, archeologické, lingvistické a ďalšie relevantné poznatky, ktoré im umožnili napísať ku každej knihe Svätého písma hodnotný úvod. Vďaka týmto úvodom čitateľ vopred spozná základné posolstvo tej-ktorej knihy, historické pozadie jej vzniku, obsahovú štruktúru, jej začlenenie do celkovej štruktúry Svätého písma. Úvod teda vytvára prvotný predpoklad pre správne vnímanie a porozumenie obsahu knihy.

 

Ďalšou špecialitou Jeruzalemskej Biblie sú marginálne odkazy. Na okraji textu nášho vydania sú umiestnené značky biblických kníh s číslom kapitoly a číslom verša. Je to vynikajúca pomôcka, vďaka ktorej sa priamo pri čítaní textu dá nájsť iné miesto v Biblii, ktoré reflektuje tú istú udalosť, na ktorom sa hovorí o tom istom probléme, kde je použitý rovnaký obraz. Ak je takýto marginálny odkaz doplnený znamienkom +, znamená to, že poznámka k označenej pasáži vysvetľuje aj text, pri ktorom sa odkaz nachádza.

 

 

Moderný jazyk Botekovho prekladu a vynikajúci pomocný aparát Jeruzalemskej Biblie s jeho úvodmi, komentármi a margináliami robia z tohto vydania Svätého písma spoľahlivý zdroj svetla, inšpirácie, duchovného povzbudenia a oporu v duchovnom raste pre každého, kto sa podujme pravidelne brať Sväté písmo do rúk a čítať ho. 

 


 Kniha
Vydanie Šieste vydanie, revidované a doplnené o vysvetľovaciu štúdiu
Dátum vydania 2016
Počet strán 2588 + 10 strán mapy
Formát 12,5 x 18, 5 cm
Väzba brožovaná

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Sväté písmo - Jeruzalemská Biblia

stredný formát, mäkká väzba, obálka odtieň biela káva

  • ISBN 978-80-8191-011-1
  • Dostupnosť: Skladom
  • Bežná cena: 30.00€
  • Naša cena: 27.00€
Monografická štúdia, preklad, poznámky, indexy: ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th.    M..
9.00€ 8.10€

Gabriel Hevenesi SJ bol na konci 17. storočia dekanom filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, uzn..
9.90€ 8.91€

Slovník biblickej teológie, ktorý vychádza na Slovensku v treťom vydaní, je dielom jedného z najvýzn..
20.00€ 18.00€

Biblická kniha žalmov má mnoho "naj". Je najobsiahlejšia, najobľúbenejšia. Je to najstaršia dodnes p..
1.70€ 1.50€