Ježiš Kristus - Jeho existencia a zmysel / Theologia fundamentalis - christologia

Knihu, ktorú odovzdávame do rúk čitateľov, sme pripravovali ako učebnicu – príručku základnej teológie pre to najpodstatnejšie štúdium teológie, a preto v nej čitateľ nájde rozpracované otázky z oblastí: náboženstvo, kresťanské zjavenie, historicita Ježiša Krista, uvedomovanie si jeho Božieho synovstva, ale aj problematiku tajomstva jeho zmŕtvychvstania.

 

Napriek tomu, že nedávame do rúk čitateľa klasickú učebnicu fundamentálnej (základnej) teológie, dúfame, že čitateľovi pomôže pri jeho hľadaní odpovede na otázky, ktoré dnes rôzni ľudia kladú nielen kresťanom, ale celému kresťanstvu.Kniha
Vydanie Prvé
Dátum vydania 2016
Počet strán 309
Formát 14,5 x 20,5 cm
Väzba brožovaná
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
I. NÁBOŽENSTVO JE SEBAREALIZÁCIOU ČLOVEKA
1. Človek je sám sebe problémom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.1. Ľudský osud ako výzva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2. Náboženstvo ako základný prvok kultúry a človečenstva. . . . . . . . .15
2.1. Náboženstvo – prejav ontologickej štruktúry ľudského bytia . . .19
2.2. Náboženstvo ako prvotné vybavenie ľudskej psychiky . . . . . . .27
2.3. Náboženstvo ako biologická nevyhnutnosť . . . . . . . . . . . . . . .30
2.4. Náboženstvo je prirodzeným smerovaním ku transcendentnu . . .35
2.5. Hľadanie dnešného kritéria voľby naboženstva . . . . . . . . . . . .39
II. ZJAVENIE UTVÁRAJÚCE DEJINY
1. Návrat ku prirodzenému náboženstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2. Starý zákon – skúsenosť Boha v udalostiach dejín. . . . . . . . . . . . . .56
3. Nový zákon – skúsenosť Boha v osobe Ježiša Krista . . . . . . . . . . . .62
4. Zjavenia v náuke Cirkvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
5. V Ježišovi Boh pozýva ľudí do spoločenstva so sebou . . . . . . . . . . .72
6. Zjavenie Božej múdrosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
III. JEŽIŠ KRISTUS V DEJINÁCH
1. Spor o Ježiša Krista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
2. Dedičia teologického racionalizmu v stredoeurópskej kultúre. . . .105
3. Ježiš ako spoločenská udalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
3.1. Chápanie dejín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
3.2. Kresťanstvo ako spoločenská udalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
3.3. Kresťanské učenie ako verejná skutočnosť . . . . . . . . . . . . . . .129
3.4. Kresťanské spisy ako spoločenský fakt . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
3.5. Kánon Nového zákona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
IV. JEŽIŠ KRISTUS + ZJAVENIE BOHA
1. Objasnenie Ježišovho tajomstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
1.1. Hranice objasnenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
1.2. Pokusy o vysvetlenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
2. Odmietnutie jednostrannosti interpretácie . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
2.1. Vnútorné rozpoloženie spoločenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
2.2. Vonkajšie rozpoloženie spoločenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
2.3. Apoštol je svedkom tajomstva Ježiša Krista . . . . . . . . . . . . . .167
3. Ježiš Kristus je Synom Boha Otca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
3.1. Ježiš – Mesiáš – Kristus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
3.2. Ježiš – Syn (Boha) Otca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
3.3. Ježiš – Syn človeka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
3.4. Ježiš Kristus – naplnenie Zákona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
4. Zázraky ako prejav Ježišovho uvedomovania. . . . . . . . . . . . . . . . .206
4.1. Zázraky v helénskej kultúre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
4.2. Ježišove zázraky sú znamenia Božieho kráľovstva . . . . . . . . .208
4.3. Ježiš Kristus – liečiteľ a učiteľ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
V. KRISTOVO ZMŔTVYCHVSTANIE – SPLNENIE TÚŽBY ČLOVEKA
1. Tušenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
1.1. Nádej na nesmrteľnosť v antickej kultúre. . . . . . . . . . . . . . . .224
1.2. Novovek a nádej nesmrteľnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
2. Uvedomovaná túžba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
2.1. Nádej nesmrteľnosti v náboženstve Starého zákona . . . . . . . .234
3. Realizovaná túžba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
3.1. Rôzne odpovede dejín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
3.2. Umučený za vlády Poncia Piláta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
3.3. Najstaršie svedectvá o Ježišovom zmŕtvychvstaní . . . . . . . . .258
3.4. Evanjeliové ohlasovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
3.5. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
3.6. Ježiš Kristus v skúsenosti apoštolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272
3.7. Zmŕtvychvstanie – historická udalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
3.8. Zmŕtvychvstalý žije – čo to znamená? . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
3.9. Cirkev je sviatosťou spásy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Malý epilóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Bibliogra/ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307

Napísať recenziu

Prosím prihláste sa alebo zaregistrujte pre pridanie recenzie

Ježiš Kristus - Jeho existencia a zmysel

Theologia fundamentalis - christologia

  • Bežná cena: 7.00€
  • Naša cena: 6.30€
Zákusky a koláčiky sestry Anastázie sa dajú pripraviť bez ťažkostí. Stačí, ak sa budete pridržať rád..
7.30€ 6.57€

„V citlivých jazvách vzkrieseného Krista, ktorý si zachováva svoje rany nielen na nohách a rukách, a..
3.50€ 3.15€